O programie

UWAGA! W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół edycja programu Młodzi głosują - wybory prezydenckie 2020 została przeformułowana. 

 

Dla nas jako organizatorów programu Młodzi głosują najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, a także wyjście naprzeciw trudnym okolicznościom, w których znalazły się polskie szkoły. Pracując od lat ze szkołami zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem jest prowadzenie w takich warunkach edukacji zdalnej.

Program Młodzi głosują zakłada nie tylko mobilizowanie do świadomego udziału wyborach. Jego ważnymi celami są również zachęcenie młodych ludzi do interesowania się bieżącymi sprawami społeczno-politycznymi oraz danie narzędzi do bycia odpowiedzialnym i dobrze poinformowanym młodym obywatelem i młodą obywatelką.

Dlatego mając to wszystko na względzie zdecydowaliśmy się zarejestrowanym szkołom zaproponować alternatywę umożliwiającą zaliczenie programu w zastępstwie organizacji kampanii profekwencyjnych oraz wyborów szkolnych.

 

W rozszerzonej wersji programu (Młodzi głosują +):

 • uczniowie muszą obowiązkowo ukończyć kurs internetowy na platformie SWPS: http://mgplus.swps.edu.pl/login/;
 • zespół musi obowiązkowo wziąć udział w specjalnym webinarium (informacje o nim zostaną przesłane mailowo).

 

W podstawowej wersji programu (Młodzi głosują):

 • zamiast organizacji kampanii profrekwencyjnych i wyborów szkolnych zachęcamy do skorzystania z przygotowanych przez nas zadań. TU znajdziecie ich listę;
 • wszystkie zadania można wykonać zdalnie;
 • każde z nich jest przewidziane na ok. 60 min.;
 • wykonanie co najmniej jednego z nich, przez co najmniej jedną osobę z zespołu (ucznia lub uczennicę) i jego opisanie na platformie mlodziglosuja.pl oznacza zaliczenie programu;
 • zadania dotyczą spojrzenia na obecną sytuację z wielu perspektyw, np. jak analizować przekazy medialne na temat epidemii czy jakie są zalety i wady demokracji w czasie kryzysu.

 

Twórca i organizator programu

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.
 

Partner merytoryczny programu

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.
 

Program współfinansuje Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

***************

O tym, jak zazwyczaj wygląda program i jakie aktywności oraz wsparcie proponujemy naszym uczestnikom przeczytacie w archiwalnym opisie poniżej:

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic!

Celem akcji Młodzi głosują i jego rozszerzonej wersji Młodzi głosują+ jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze - w tej edycji w symulacji wyborów prezydenckich;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. Aktualna edycja programu związana jest z wyborami prezydenckimi 2020.

Regulamin programu znajduje się w zakładce Regulamin na platformie.

Aktualne informacje i rekrutacja dotyczą podstawowej wersji programu, czyli Młodzi głosują.


Jak można się zgłosić?

Zgłoszenia dokonuje koordynator/ka – uczeń lub nauczyciel, za zgodą dyrekcji szkoły. Zgoda dyrektora na organizację szkolnych wyborów w tygodniu jest konieczna do wzięcia udziału w programie.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie mlodziglosuja.pl. Do programu zgłasza się zespół złożony z koordynatora lub koordynatorki oraz od 3 do 12 uczniów i uczennic – to oni jako Zespół otrzymują dostęp do platformy oraz odpowiadają za zorganizowanie szkolnych wyborów. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice – jak najbardziej do tego zachęcamy!
 

UWAGA SZKOŁY WARSZAWSKIE!

Dzięki współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy warszawskie szkoły, które zgłoszą się do programu Młodzi głosują zostaną zakwalifikowane do "Młodzi głosują w Warszawie. Szczegóły poniżej w tabeli.

 

MŁODZI GŁOSUJĄ
(wersja podstawowa programu)

Wybory
prezydenckie 2020
Czas trwania
marzec – czerwiec 2020
Kto może się zgłosić?
szkoły wszystkich typów
Ile osób może liczyć zespół?
1 koordynator lub koordynatorka i od 3 do 12 uczniów
i uczennic (łącznie maksymalnie 13 osób)
Wsparcie

- platforma mlodziglosuja.pl

- plakaty zachęcających do głosowania

- "Młodzi głosują w Warszawie": dla pierwszych 13 warszawskich szkół, które się zarejestrują na platformie szkolenie dla liderów grup uczniowskich w terminie 23-24 marca 2020 r. w godz. 10:30-16:30 (2 osoby ze szkoły)

Co zrobić, aby pomyślnie ukończyć program?

- zespół obowiązkowo musi przeprowadzić symulację wyborów prezydenckich w szkole między 04 a 08 maja 2020r. i zamieścić jej opis oraz wyniki szkolnych wyborów na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl (do dnia 08 maja, do godziny 23:59)

***

-  "Młodzi głosują w Warszawie": zespoły z warszawskich szkół powinny obligatoryjnie przeprowadzić jedną lekcję na temat wyborów z dostępnych scenariuszy zajęć na platformie mlodziglosuja.pl

* * *

- zespół może nieobowiązkowo zrealizować przed kampanią profrekwencyjną zadanie sprawdzające wiedzę dotyczącą wyborów wśród szkolnej lub lokalnej społeczności i opisać je na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

- zespół może nieobowiązkowo zrealizować kampanię profrekwencyjną i opisać ją na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

- zespół może nieobowiązkowo komentować i wyróżniać relacje innych zespołów i włączyć się tym samym w rywalizację punktową szkół na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

Do kiedy można się zgłosić?
rejestracja kończy się na tydzień przed terminem wyborów prezydenckich: 04.05.2020r.
Formularz zgłoszeniowy (będzie aktywny od 4 lutego)


Co się wydarzy w programie?

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

 1. Grywalizacja – wybierzcie ścieżkę tematyczną, która nada charakter waszym działaniom, nazwijcie swoją postać, wykonujcie zadania i zdobywajcie punkty.
 2. Materiały pomocnicze i promocyjne – poradniki dotyczące prowadzenia symulacji wyborów i kampanii pomogą wam zrealizować działania.
 3. Kampanie profrekwencyjne – przygotowując się do wyborów szkolnych będziecie zachęcać do wzięcia udziału w symulacji lub do prawdziwych wyborów inne osoby - ze swojej szkolnej i lokalnej społeczności.
 4. Wybory – symulacje są najważniejszym elementem programu – z prawdziwymi kartami i komisją wyborczą, realizowane jednocześnie przez setki zespołów w całej Polsce (tydzień przed wyborami prezydenckimi, czyli między 04 a 08 maja 2020r.).
 5. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych 2020 – jeśli pomyślnie ukończycie program, to będziecie mogli zgłosić się na OPPM - wielkie święto edukacji, w którym uczestniczą wybrane zespoły z całej Polski, prezentujące swoje działania z różnych programów CEO (czerwiec 2020). W trakcie tego wydarzenia będziecie mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i poznać innych młodych ludzi, zaangażowanych w działania obywatelskie i społeczne.


Dlaczego warto?

 • Zdobędziecie wiedzę odnośnie wyborów prezydenckich i kompetencji samego prezydenta, ordynacji wyborczych, prowadzenia dyskusji oraz kampanii zachęcających do świadomego głosowania.
 • Zdobędziecie doświadczenie samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolnych wyborów oraz działań zachęcających dorosłych do głosowania. Dzięki zróżnicowanym zadaniom i wyzwaniom w praktyce doświadczycie aktywności obywatelskiej.
 • Zmierzycie się z innymi zespołami w grywalizacji – będziecie mogli na bieżąco śledzić swoje postępy i sprawdzić miejsce w rankingu.
 • Wasze działania mogą wpłynąć na wzrost frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi w obecnych wyborach i w najbliższej przyszłości!
 • Wersja podstawowa programu daje dużo swobody w wyborze zadań, które zrealizujecie.
   

Jak to wyglądało w poprzedniej edycji?

Jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszamy na archiwalną platformę programu "Młodzi głosują - wybory parlamentarne 2019". Znajdziecie ją tutaj.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

***

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące wersji rozszerzonej ("Młodzi głosują+") - rekrutacja do wersji rozszerzonej została już zakończona!

Jakie są zasady wersji rozszerzonej programu Młodzi głosują+?

- do wersji rozszerzonej programu zgłaszały się zespoły złożone z koordynatora lub koordynatorki oraz 3 uczniów i uczennic (w wieku od 14 do 19 lat).
- po rejestracji na platformie koordynator/-ka musiał/-ła wypełnić formularza POWER, wydrukować i przesłać go pocztą na adres sekretariatu programu.

 

MŁODZI GŁOSUJĄ +
(wersja rozszerzona programu)

Wybory
prezydenckie 2020
Czas trwania
luty – czerwiec 2020
Kto może się zgłosić?
szkoły wszystkich typów, ale młodzież musi być w przedziale 14-19 lat *(uczniowie muszą mieć ukończone 14 lat w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego)
Ile osób może liczyć zespół?
1 koordynator lub koordynatorka i 3 uczniów
i uczennic (łącznie 4 osoby)
Wsparcie

- platforma mlodziglosuja.pl

- pakiet materiałów zachęcających do głosowania

- dwudniowe szkolenie wprowadzające dla uczniów (obowiązkowe) *Zwracamy koszty podróży oraz zapewniamy nocleg i wyżywienie

- kurs internetowy dla uczniów, rozwijający ich kompetencje liderskie (obowiązkowy)

- konferencja w Warszawie *Zwracamy koszty podróży i zapewniamy wyżywienie

- Letnia Szkoła Demokracji (3 dniowe warsztaty dla wybranych uczniów)

Co zrobić, aby pomyślnie ukończyć program?

- koordynator/-ka musi wypełnić i przekazać organizatorom całą obowiązkową dokumentację (zgodnie z wytycznymi organizatorów, które będą podawane na bieżąco przy każdym etapie programu)

- uczniowie muszą obowiązkowo ukończyć kurs internetowy na platformie SWPS w lutym 2020

- zespół obowiązkowo musi wziąć udział w dwudniowym szkoleniu w marcu 2020 (termin i miejsce szkolenia wybieracie w formularzu rejestracyjnym do programu)

- zespół obowiązkowo musi zrealizować kampanię profrekwencyjną i opisać ją na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

- zespół obowiązkowo musi przeprowadzić symulację wyborów prezydenckich w szkole i zamieścić jej opis oraz wyniki szkolnych wyborów na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

* * *

- zespół może nieobowiązkowo zrealizować przed kampanią profrekwencyjną zadanie sprawdzające wiedzę dotyczącą wyborów wśród szkolnej lub lokalnej społeczności i opisać je na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

- zespół może nieobowiązkowo komentować i wyróżniać relacje innych zespołów i włączyć się tym samym w rywalizację punktową szkół na platformie grywalizacyjnej mlodziglosuja.pl

Do kiedy można się zgłosić?
Do 20 stycznia 2020


Co się wydarzy w wersji rozszerzonej programu?

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

 1. Grywalizacja – wybierzcie ścieżkę tematyczną, która nada charakter waszym działaniom, nazwijcie swoją postać, wykonujcie zadania i zdobywajcie punkty.
 2. Materiały pomocnicze i promocyjne – poradniki dotyczące prowadzenia symulacji wyborów i kampanii pomogą wam zrealizować działania.
 3. Kurs internetowy dla uczniów – w jego trakcie będziecie mogli rozwinąć swoje kompetencje liderskie i nauczyć się, jak dyskutować na trudne tematy oraz jak bezpiecznie i efektywnie wykorzystywać social media w swoich działaniach lokalnych.
 4. Dwudniowe szkolenie dla uczniów – w ich trakcie zaplanujecie swoje działania lokalne związane z kampanią profrekwencyjną, skorzystacie z wymiany doświadczeń i poznacie inne osoby z całej Polski (marzec 2020).
 5. Kampanie profrekwencyjne – przygotowując się do wyborów szkolnych będziecie zachęcać do wzięcia udziału w symulacji lub do prawdziwych wyborów inne osoby - ze swojej szkolnej i lokalnej społeczności.
 6. Wybory – symulacje są najważniejszym elementem programu – z prawdziwymi kartami i komisją wyborczą, realizowane jednocześnie przez setki zespołów w całej Polsce (tydzień przed wyborami prezydenckimi).
 7. Ogólnopolska Prezentacji Młodzi Głosują+ – uroczyste podsumowanie programu w Warszawie (czerwiec 2020).
 8. Letnia Szkoła Demokracji – będziecie mogli zgłosić się na wyjazd, w trakcie którego weźmiecie udział w inspirujących warsztatach, ciekawych wykładach oraz rozwijającej grze szkoleniowej (czerwiec 2020).