Indywidualne zadania 10 członków grupy

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 02.06.2020

PUNKTY: 0

0

1

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

1.Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu-Weronika/ Wybrałam zadanie o zaletach i wadach demokracji w czasie kryzysu w Państwie. Ponieważ dużo się teraz mówi o demokracji i kryzysie korona wirusa panującego na całym świecie. 

2.Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?-Kamila/ Wybrałam zadanie na temat wyborów przez internet , ponieważ obecnie jest to duży problem jak przeprowadzić wybory prezydenckie w czasie epidemii COVID 19. Jest to bardzo trudne aby nie narażać obywateli lecz by wszystko było zgodne z Konstytucją .

3.Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?-Natalia W/ Wybrałam zadanie o przeprowadzaniu demokratycznych wyborach online, ponieważ w ostatnim czasie miały być przeprowadzone wybory prezydenckie i miały one być online, więc zainteresował mnie ten temat.

4.ZALETY I WADY DEMOKRACJI W CZASIE KRYZYSU-Magda/ Wybrałam to zadanie ponieważ wydało mi się najbardziej ciekawe i najbardziej aktualne do sytuacji jaka jest aktualnie na świecie.

5.Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu-Natalia K/ Wybrałam to zadanie ze względu na to że bardzo dużo się teraz mówi na temat kryzysu koronawirusa panującego na całym świecie.Obecna sytuacja w Polsce skłania do zastanowienia się nad zaletami i wadami tego ustroju w dobie wielkiego kryzysu nie tylko związanego z rozwojem epidemii, ale też groźbą ,a właściwie już kryzysem gospodarczym.

6. Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?- Kacper/ Wybrałem to pytanie, ponieważ zaintrygował mnie wątek demokracji w nowoczesnym świecie, chciałem się wciągnąć w ten temat i lubię pracować nad czymś co budzi moje zainteresowanie. 

7.ZALETY I WADY DEMOKRACJI W CZASIE KRYZYSU- Ania/ Wybrane prze zemnie zalety i wady demokracji w czasie kryzysu zostały wybrane dlatego że tak to widzę z mojej perspektywy . Tak samo jak i demokracja jest to sprawa którą , ludzie zajmują się od zawsze . Nawet na forum międzynarodowym gdzie ,gdzie dba się o prawa i możliwości zwykłych ludzi.

8.Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji-Gabrysia/ Wybrałam temat "Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji"ponieważ jest on najważniejszy bowiem w naszym świecie,musimy wiedzieć jak postępować w danych sytuacjach.Zaskakujące jest to, że ludzie nie potrafią prowadzić konstruktywnych dyskusji, mimo to, że posiadają gruntowną i świadomą wiedzę na ten czy inny temat.

9.Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?-Kuba/ Zadanie to zostało wybrane przeze mnie, ponieważ wydaje mi się że jest to ważny temat dotyczący naszego życia, przyszłości. Każdy obywatel, który może głosować lub w niedługim czasie będzie mógł, powinien się zapoznać z artykułami tej tematyki. Według mnie jest to interesujący temat zarówno dla starszych jak i dla młodzieży. Zapoznanie z tym młodych obywateli może w przyszłości dobrze rokować dla państwa.  

10.CZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ DEMOKRATYCZNE WYBORY ONLINE ?-Adrian/ Wybrałem takie ponieważ temat był bardzo interesujący i zaskakujący, zawsze mnie ciekawiło czy poprzez internet można przeprowadzić wybory. Czy jest to możliwe i jak to wygląda.Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

1-Weronika

Zasady demokracji:

- zasada suwerenności;

- zasada pluralizmu;

- zasada podziału władz;

- zasada podziału prawa;

- zasada zachowania praw mniejszości;

- zasada konstytucjonalizmu i praworządności.

Formy sprawowania władzy:

- ustawodawcza;

- sądownicza;

- wykonawcza.

Demokratyczne sprawowanie władzy w czasie kryzysu w Państwie:

WADY:

- upadająca gospodarka;

- wzrost bezrobocia przez upadające firmy.

ZALETY:

- rząd pomyślał o bezpieczeństwie Polaków (nakazał siedzenie w domu);

- przez siedzenie w domu możemy spędzić więcej czasu z rodziną.


2- Kamila

     Zasady demokratycznych wyborów :

1.     Zasada powszechności

2.     Zasada równości

3.     Zasada tajności

4.      Zasada bezpośredniości

      Przypadki zastosowania głosowania przez Internet w wyborach państwowych na świecie.

Głosowanie przez Internet w wyborach państwowych zastosowało kilka krajów na świecie . pierwszym przykładem jest Brazylia .W dalekiej  Brazylii w pełni elektroniczne głosowanie przeprowadzane jest od 2000 r. Brazylijczycy wybierają polityków za pomocą elektronicznych maszyn umieszczonych w lokalach wyborczych. Drugim przykładem zastosowania wyborów przez Internet jest Francja . Stosują tą metodę od dawna.

Kryteria które muszą zostać spełnione aby wybory przez Internet były uznane za demokratyczne.

a)     Każdy obywatel musi mieć dostęp do komputera i Internetu 

b)     Każdy obywatel musi umieć obsługiwać się komputerem

c)      Zapewnienie bezpieczeństwa i rzetelności obywatelom przez Internet

d)     Możliwość anonimowego głosowania

e)     Równość wszystkich głosów

      Zalety przeprowadzania wyborów przez Internet.

1)     Wygoda i łatwy dostęp

2)     Szybkie działanie i podliczanie głosów

3)     Większa powszechność głosów

     Wady przeprowadzania wyborów przez Internet

1)      Niebezpieczeństwo z powodu ataku hakerów

2)      Nie każdy ma dostęp do komputera i Internetu

3)      Mała pewność samodzielnych wyborów i uczciwości podczas głosowania

4)      Problemy techniczne –słabe serwery stron rządowych

  Czy twoim zdaniem wybory prezydenckie w Polsce mogłyby zostać przeprowadzone przez Internet?

Moim zadaniem wybory prezydenckie nie mogłyby zostać przeprowadzone przez Internet . Pierwszą sprawa są osoby które nie mają dostępu do Internetu , komputera np. osoby starsze. Często nie potrafią obsługiwać tych urządzeń i mogą sprawiać im problemy. Drugą sprawą jest duże ryzyko ze strony hakerów co za tym idzie duże niebezpieczeństwo i wybory nie odniosą sukcesu. 


3- Natalia W

Kryteria, które powinny być spełnione, aby wybory były przeprowadzone przez Internet mogły być uznane za demokratyczne to:

     Równość oddanego każdego głosu

     Zapewnienie bezpieczeństwa i rzetelności obywatelu w Internecie

     Obywatel powinien posiadać Profil Zaufany oraz mieć możliwość do anonimowego zagłosowania

Zaletami przeprowadzania wyborów przez Internet jest:

v    natychmiastowe zliczanie głosów w pamięci operacyjnej komputera i przekazywanie ich do systemu centralnego

v    oddanie głosu każdemu z każdej lokalizacji

v    zwiększenie dostępność procedury wyborczej i uniezależnia ją od lokalnych obwodów i lokali wyborczych

v    możliwość dorzucania głosów do urn

v    szybkie wyeliminowanie obywateli, którzy nie mogą brać udziału w wyborach

Wadami przeprowadzania wyborów przez Internet jest:

§       problem ze stabilnością czy uruchamianiem komputerów wyborczych

§       niebezpieczeństwo, które wynika z wystąpieniem hakerów

§       wysoki koszt komputerów wyborczych w porównaniu z tradycyjnymi środkami (karty i urna)

§       nie wszyscy posiadają sprzęt elektroniczny

§       brak gwarancji anonimowości

§       konieczność silnego i jednoznacznego potwierdzenia tożsamości, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego

Moim zdaniem wybory prezydenckie w Polsce nie mogłyby się odbyć, ponieważ Polska nie jest przygotowana na taką formę i mimo tych zalet występują wady, gdzie niektóre pełnią duże znaczenie jak np. bezpieczeństwo czy anonimowość, 


4-Magda

*CZYM JEST DEMOKRACJA?

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców.

demokracja:

1. ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swych przedstawicieli; też: państwo o takim ustroju

2. forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi

3. partia popierająca rządy i idee demokratyczne

*JAKIE SĄ GŁÓWNE ZASADY DEMOKRACJI?

1. suwerenność narodu

2. pluralizm polityczny

3. trójpodział władzy

4. nadrzędność prawa w państwie

*JAKIE ZNASZ INNE FORMY SPRAWOWANIA WŁADZY?

monarchia

reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha ( krół, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub wraz z innymi organami państwa.

*ZASTANÓW SIĘ W JAKI SPOSÓB KRYZYS W PAŃSTWIE (np. PANDEMIA KORONAWIRUSA) MOŻE WPŁYWAĆ NA DZIAŁANIA WŁADZY. JAKIE SĄ TWOIM ZDANIEM ZALETY I WADY DEMOKRATYCZNEGO SPRAWOWANIA WŁADZY W TAKIEJ SYTUACJI? PODAJ PRZYNAJMNIEJ DWIE ZALETY I DWIE WADY  ROZWIĄZAŃ DEMOKRATYCZNYCH W CZASIE KRYZYSU.

KAŻDY Z NAS MA INNY PUNKT WIDZENIA NA KAŻDĄ SYTUACJĘ JAKA SIĘ WYDARZYŁA. GDYBY WŁADZE NIE ZADZIAŁAŁY TAK SZYBKO TO LUDZIE ZACZĘLI BY NARZUCAĆ IM, ŻE TO PRZEZ NICH SIĘ ZARAZILI CZY SĄ NARAŻENI NA ZAKAŻENIE COVID-19. DLA NIKOGO TA SYTUACJA NIE JEST ŁATWA. Z DRUGIEJ STRONY JEDNAK Z BIEGIEM CZASU WIDAĆ JAK ŹLE TO WPŁYWA NA GOSPODARKĘ PAŃSTWA. OGROMNĄ ZALETĄ JEST TO, ŻE RZĄD POMYŚLAŁ O NAS O POLAKACH, OGRANICZYŁ NAM WYCHODZENIE Z DOMU DO MINIMUM CO DUŻO POMOGŁO, PONIEWAŻ KORONOWIRUS NIE MÓGŁ SIĘ ROZPRZESTRZENIAĆ. DRUGĄ ZALETĄ SIEDZENIA W DOMU PRZEZ COVID-19 JEST CZAS SPĘDZONY Z RODZINĄ, KTÓREGO WIECZNIE NAM BRAKOWAŁO. DOPIERO TERAZ ZROZUMIELIŚMY, ŻE POWINNIŚMY WIĘCEJ CZASU POŚWIĘCAĆ BLISKIM. PIERWSZĄ WADĄ JEST UPADAJĄCA GOSPODARKA CO PROWADZI DO WIELKIEGO KRYZYSU BO NIC NIE JEST W STANIE POMÓC TYM FIRMOM NAWET TARCZA ANTYKRYZYSOWA NIE DAŁA RADY WSZYSTKIM POMÓC. NASTĘPNĄ WADĄ JEST WZROST BEZROBOCIA, LUDZIE TRACĄ PRACĘ Z DNIA NA DZIEŃ. 


5-Natalia K

Czym jest demokracja :

Dosłownie — rządy ludu, ludowładztwo – jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.Ma swój początek w starożytnej Grecji. Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele wykonują swoją wolę. W demokracji bezpośredniej obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybieranych przedstawicieli. Demokracja przedstawicielska wywodzi się w znacznym stopniu z idei i instytucji, które rozwijały się w Europie w średniowieczu, oświeceniu oraz podczas rewolucji amerykańskiej i francuskiej.

Jakie są główne zasady demokracji :

- Suwerenność Narodu

- Pluralizm Polityczny

- Trójpodział Władzy

- Nadrzędność Prawa w Państwie

Jakie znasz inne formy sprawowania władzy :

- Monarchia

- Demokracja

- Oligarchia

- Republika

Demokracja to ustrój dający możliwość konsultacji społecznych i podejmowania decyzji wybranych przez większość z poszanowaniem praw mniejszości. Jednak nie sprawdza się w niektórych sytuacjach, nie może być demokracji w takich strukturach jak np. wojsko. Nie sprawdzi się też w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych np. akcja gaszenia pożaru itp. Tym bardziej w obecnej sytuacji poddawanie pod dyskusję społeczną, jakie kroki powinno podjąć państwo w walce z epidemią jest niewłaściwe, konieczne są jednoznaczne decyzje i kroki hamujące rozwój epidemii i jej skutki we wszystkich przejawach życia społecznego. Jednak takie zarządzanie w dobie kryzysu powinno odbywać się z poszanowaniem zasad demokratycznego państwa i obowiązującego w nim prawa , nie może to być sytuacja do nadużyć i prób zmiany ustroju. Wszelkie decyzje podejmowane w tych trudnych czasach powinny służyć rozwiązaniu obecnego problemu i powrotu do normalności i demokracji - bo nikt inny nie wymyślił nic lepszego


6.Kacper

Zasady prawa wyborczego 

*zasady dzielimy na ogólne i szczegółowe, do których zaliczamy:

-powszechność wyborów w wyborach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające czynne prawo obywatelskie czyli osoby pełnoletniej i ile sąd nie pozbawił go tego prawa.                                         

-równość każdy oddany głos ma taką samą wartość i każdemu obywatelowi przysługuje tą samą liczba głosów.                              

-bezpośredniość oznacza to że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na kandydatka.                                                     

 -tajność wybory powinny się odbywać w specjalnych warunkach, aby wyborca mógł być anonimowy.                                                

-aby wybory były ważne wszystkie z tych zasad musza być spełnione.

Wiele krajów z coraz większym powodzeniem testuje i wprowadza maszyny do głosowania oraz skanery optyczne. Coraz większą popularnością cieszy się też głosowanie przez internet.W Brazylii w pełni elektroniczne głosowanie przeprowadzane jest od 2000 r. wybierają polityków za pomocą elektronicznych maszyn umieszczonych w lokalach wyborczych. Dzięki temu rozwiązaniu wyniki wyborów są znane w przeciągu minut od zakończenia głosowania. Podobnie dzieje się też w Wenezueli.We wrześniu 2000 r. w Europie uruchomiono projekt Cyber Vote w celu wykazania - jak podkreślano - "w pełni weryfikowalnych wyborów online gwarantujących całkowitą prywatność głosów i przy użyciu stacjonarnych i mobilnych terminali internetowych". Technikę tę testuje się m.in. w Holandii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i Estonii.

*Aby wyboru internetowe mogły być demokratyczne trzeba zachować zasady takie jak: program oddawania głosów musi być zatwierdzony przez krajową radę bezpieczeństwa, aby głosy nie były sfałszowane.                 

*Internetowa oddawanie głosów na pewno jest dużo szybsze więc wyniki można zobaczyć nawet kilka minut po zakończeniu głosowania.          

*Największą wadą elektronicznego głosowania jest brak zaufania wyborców, przez co dużą część głosów może nie zostać oddana.                 

*Wybory prezydenckie mogły by się odbywać jak najbardziej drogą internetową, ponieważ jak dla mnie jest wtedy lepszy i dużo szybszy dostęp do głosowania.


7.Ania

Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym, podejmować ogólnonarodowe decyzje oraz wybierać i odwoływać swoich przywódców. Społeczeństwo może realizować swoją zwierzchnią władzę bezpośrednio lub pośrednio:

Demokracja bezpośrednia - wszyscy członkowie danej społeczności osobiście uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych.

Pewnymi formami demokracji bezpośredniej w nowoczesnym świecie są:

- referendum powszechne, czyli głosowanie nad pewna konkretną sprawą w celu zebrania i wyrażenia opinii lub woli społeczeństwa (np. w Polsce w latach 90 odbyło się referendum dotyczące uwłaszczania i projektu nowej konstytucji),

- plebiscyt, czyli powszechne głosowanie mieszkańców określonego terytorium w sprawie przynależności tego obszaru do danego państwa,

- zgromadzenia, zwoływane do podjęcia wymaganych uchwał.

Demokracja pośrednia - obywatele sprawują swoją władzę zwierzchnią za pośrednictwem swoich reprezentantów, którzy wybierani są zarówno do ciał przedstawicielskich na szczeblu centralnym (parlament), jak i lokalnym (samorząd).

Podstawowymi regulacjami prawnymi współczesnych systemów demokratycznych są:

- konstytucja , czyli ustawa zasadnicza,

- ustawy szczegółowe i rozporządzenia z mocą ustawy,

- normy prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie partii politycznych,

- prawo wyborcze,

- akty wykonawcze do danych ustaw (wydawane przez konkretne resorty).

We współczesnych demokracjach władza rządu jest ograniczona przez klasyczny trójpodział władzy (władza ustawodawcza , wykonawcza i sądownicza). Władza wykonawcza oddzielona jest od władzy ustawodawczej. Rolą tej pierwszej jest wykonywanie ustaw uchwalonych przez te drugą.

Niezawisła władza sądownicza kontroluje natomiast władzę ustawodawczą i wykonawczą. Jest to instytucjonalne zabezpieczenie, zwane check and balance (kontrola i równowaga).

Elementami niezbędnymi do kształtowania się nowoczesnego systemu demokratycznego są :

- trójpodział władzy,

- wysoki poziom rozwoju gospodarczego , a w konsekwencji wzrost liczby wykształconych obywateli, którzy oczekują, że będą spełniać znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych,

- tolerancja dla uzasadnionej odmienności poglądów - obywatele mają prawo wyrażania swoich poglądów nawet , gdy różnią się one od poglądów innych (przed traktowaniem swoich poglądów jako jedynie słusznych powinni wystrzegać się zwłaszcza ci, którzy sprawują władzę),

- brak silnych podziałów w społeczeństwie - duże różnice w społeczeństwie prowadzą bowiem do konfliktów, które mogą okazać się trudne do rozwiązania za pomocą metod demokratycznych.

Zasady demokracji :

1.Zasada suwerenności narodu - źródłem władzy jest naród, który jest uprawniony do decydowania i rozstrzygania w sprawach najważniejszych dla państwa (sprawowanie władzy pośredniej- wybierając parlament, prezydenta itp., bezpośredniej- uczestnicząc w referendum lub korzystając z prawa weta i inicjatywy ludowej). W warunkach demokracji możliwe jest prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa.

2.Zasada pluralizmu - realizowana w płaszczyźnie politycznej, społecznej, ideowej i ekonomicznej. Pluralizm polityczny polega na tym, że w państwie możliwe jest istnienie wielu partii i innych organizacji politycznych, które są niezależne od władz państwowych ani od siebie wzajemnie. Mogą tworzyć programy i strukturę organizacyjną, maja różną tożsamość ideową. Mogą też swobodnie ze sobą rywalizować(w ramach prawa i ustalonych reguł)o poparcie wyborców, dzięki któremu niektóre z nich będą rządzić państwem, a inne będą tworzyć opozycję lub zabiegać o wpływ na politykę państwa.

3.Zasada podziału władz - władza państwowa dzieli się na ustawodawczą (odpowiedzialną za stanowienie prawa), wykonawczą (mającą je realizować w praktyce) i sądowniczą (rozstrzygająca spory na podstawie obowiązujących norm prawnych).

4.Zasada państwa prawa - Państwo prawa istnieje wtedy, gdy organizacja i działanie władzy publicznej oparte są na prawie. Prawo określa wzajemne stosunki między władzami, władzą i jednostkami jako podmiotami prawa i między jednostkami. W takim państwie zagwarantowana jest równość obywateli. Dozwolone jest wszystko, czego nie zabrania prawo. Prawa jednych ograniczone są prawami drugich. Prawem związane jest społeczeństwo i władza. Prawo stoi ponad władzą. Podstawą rozstrzygania praw publicznych jest zasada większości.

5.Konstytucjonalizm i praworządność - Konstytucjonalizm współcześnie rozumiany jest jako ustrój oparty na konstytucji, a także jako określenie sprawowania władzy zgodnie z ustawą zasadniczą. Jest on również związany z praworządnością, czyli rządzeniem zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji) - władza pośrednia, przedstawiciele są wybierani w cyklicznych, wolnych i tajnych wyborach. Lud nie sprawuje swojej władzy bezpośrednio, a wybiera do jej sprawowania swoich przedstawicieli przed nim odpowiedzialnych.

7.Zasada ograniczonych rządów większości lub Rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości - rządy większości z zastrzeżeniem, że żadna mniejszość nie może być represjonowana. Początkowo dotyczyła głównie mniejszości religijnych (Lord Acton, który nie mógł studiować w Wielkiej Brytanii z powodu bycia katolikiem) i etniczne, dopiero później polityczne.

Formy sprawowania władzy

Demokracja to forma ustroju politycznego państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy.

Stosując kryterium zakresu udziału obywateli w wykonywaniu władzy, rozróżnia się demokrację pośrednią i bezpośrednią. Ta pierwsza jest dominującym systemem władzy w państwach współczesnych. Opiera się na periodycznej wymianie przynajmniej części członków politycznego aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu. System ten polega raczej na kontroli działania aparatu państwowego przez obywateli niż na faktycznym i stałym braniu przez nich udziału w podejmowaniu decyzji państwowych, uzupełniająco występują w nich instytucje demokracji bezpośredniej, np. referendum.

Demokracja bezpośrednia polega natomiast na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez ogół obywateli. Taki układ jest ideałem trudnym do zrealizowania w większych państwach, toteż występuje w ograniczonym zakresie np. w Szwajcarii.

W państwach demokratycznych istnieją zróżnicowane formy rządów, najbardziej popularne to system prezydencki oraz parlamentarno – gabinetowy.

System parlamentarno – gabinetowy charakteryzuje się takim układem stosunków między parlamentem, głową państwa i rządem, w którym rząd z premierem na czele jest powoływany i odwoływany przez głowę państwa, a odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem, np. Polska.

System prezydencki to taki układ stosunków między parlamentem a rządem, w którym prezydent jest jednocześnie szefem rządu; jest powoływany w wyborach powszechnych, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, nie ma inicjatywy ustawodawczej, nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, powołuje i odwołuje ministrów, np. Stany Zjednoczone.

Od demokracji należy odróżnić systemy, które chociaż posługują się terminem „demokracja”, nie mają z nią nic wspólnego.

Demokracja kierowana — system, w którym istnieją wolne wybory, ale ostateczne decyzje należą do grupy rządzącej (zwykle przy pomocy armii) lub jednostki (występuje często w państwach postkolonialnych).

Inną formą rządów, spotykaną m.in. w Europie, jest * monarchia*, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub wraz z innymi organami państwa. Można wyróżnić trzy rodzaje monarchii:

1. monarchię absolutną - formę rządów, w której cała, nie kontrolowana władza jest skupiona w rękach monarchy;

2. monarchię konstytucyjną - formę rządów, w której pozycję i uprawnienia monarchy określa konstytucja, rozdzielając kompetencje władcze między monarchę a organ przedstawicielski (parlament);

3. monarchię parlamentarną - formę rządów, w której właściwy proces sprawowania władzy realizuje się między parlamentem a rządem; rola monarchy sprowadza się do funkcji reprezentacyjnej.

Przeciwieństwem rządów demokratycznych jest dyktatura, czyli taka forma rządów autokratycznych sprawowanych przez jednostkę lub grupę osób, znosząca swobody demokratyczne, np. Niemcy po dojściu do władzy Adolfa Hitlera.

Prawa jakie mają obywatele demokratycznego państwa :

•       wolność słowa;

•       nietykalność osobistej;

•       wolność wyznania;

•       swobodne zrzeszanie się (np. tworzenie partii politycznych).

Formy sprawowania władzy są także :

- ustawodawcza

- sądownicza

- wykonawcza

Krok 2

Wady i zalety demokratycznego sprawowania władzy w czasie kryzysu pandemii korona wirus są to :

Wady :

- upadająca gospodarka,

- wzrost bezrobocia przez upadające firmy.

Zalety:

- rząd pomyślał o bezpieczeństwie Polaków ( nakazał siedzieć w domu) ,

-przez siedzenie w domu możemy spędzać więcej czasu z rodziną .


8.Gabrysia

Krok 1

Dwie najważniejsze zasady według mnie prowadzenia dyskusji:

• Nie lekceważymy mówiącej osoby.

• Używamy wiarygodnych argumentów.

Moim zdanie najczęściej łamane zasady dobrej debaty to:

• Nietrzymanie się tematu debaty.

• Niestosowanie się do uwag moderatora.

• Przywoływanie prywatnych rozmów nie związanych z tematem dyskusji.

• Częste przerywanie przeciwnikowi wypowiedzi, bez zgody moderatora.

• Brak wzajemnego szacunku, agresja w wypowiedzi, różne uwagi o charakterze osobistym.

Przyczyną łamania zasad dobrej debaty, jest chęć wygrania, wypadnięcia z jak najlepszej strony. Kompromitacja przeciwnika debaty, wykazanie się wiedzą której nie posiada przeciwnik. Nieprzestrzeganie zasad dobrej dyskusji może doprowadzić do ostrej wymiany zdań, kłótni, która mogłaby skutkować zniszczeniem relacji między nimi lub zerwaniem rozmów. Politycy nie przestrzegając podstawowych zasad dyskusji mogą stracić dużą ilość poparcia wielu osób i zyskać tym stopniem niechęć skierowaną do siebie. Poprzez to możemy sprawić drugiej osobie przykrość i wiele nieprzyjemności, lecz także ją skrzywdzić co nie jest dobre podczas dyskusji.

Krok 2

Uważam, że aby rozwiązać trudną sytuacje podczas dyskusji należy znaleźć wspólne porozumienie, zainteresowanie członka dyskusji swoimi relacjami/argumentami. Lecz także należy rozmawiać z członkiem dyskusji używając przy tym mądrych, sensownym argumentacji.


9.Kuba

1.     Wyróżniamy 4 zasady demokratycznych wyborów :

·        powszechności wyborów

·        równości

·        bezpośredniość

·        tajność

Zasada powszechności wyborów mówi nam o tym, że każdy obywatel który ukończył 18 rok życia, czyli taki który posiada czynne prawo wyborcze ma prawo do udziału w wyborach. Prawo to może być odebrane jedynie poprzez prawomocny wyrok sądu.

Zasada równości wyborów , oznacz to, że każdy głos jest równej wartości( siły), czyli nie ma głosów bardziej ważnych i mniej ważnych.

Zasada bezpośredniości wyborów oznacza, że wyborca oddaje swój głos bezpośrednio ( bez osób trzecich, pośredników) na wybranego kandydata.

Zasada tajności wyborów określa, że wyborca oddaje swój głos w odpowiednich warunkach oraz na kartach wyborów nie trzeba się podpisywać. Ma to zapewnić maksymalnie wysoki poziom anonimowości.

2.     Głosowanie przez internet zastosowało już wiele państw, nie tyle co w Europie, co na całym świecie.

Pierwszy raz głosowanie online na masową skalę odbyło się w Estonii. Estończycy wybierali kandydatów w wyborach samorządowych ( był to rok 2005). Aby oddać głos obywatele Estonii musieli mieć w posiadaniu czytnik, który odczytywał mikroczip umieszczony w dowodzie osobistym. W tym konkretnie przypadku, głos można było oddawać dwa tygodnie przed wyborami, natomiast w dniu wyborów należało wybrać się już do lokalu wyborczego. Głos można było zmieniać kilkukrotnie, a liczony był wybór oddany ostatni.

Francja wprowadziła ten sposób głosowania w 2003 roku. W tych wyborach brali udział Francuzi mieszkający w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali na przedstawicieli do Zgromadzeń Francuzów za Granicą. W ojczyźnie Francuzów , wybory internetowe wprowadzono dopiero w 2007r. Miało to miejsce w wyborach prezydenckich. Polegało to na tym, że w niektórych lokalach wyborczych znajdowały się dotykowe ekrany, które były połączone z internetem. System elektroniczny znacznie ułatwiał zliczanie głosów, co skutkowało skróceniem czasu oczekiwania na wyniki,do nawet kilku minut po zakończeniu głosowania. System takiego rodzaju głosowania testowany był m.in. w Norwegii i Szwajcarii.

3.     System głosowania poprzez internet ma dużo zalet, jak i zarówno wiele wad. Jedną z zalet już wymieniliśmy, jest to krótki czas oczekiwania na wyniki głosowania. Kolejnym pozytywem jest większa frekwencja. Do lokali wyborczych docierają osoby pełnosprawne, jednak osoby niepełnosprawne i schorowane często nie mają możliwości dotrzeć, aby wziąć udział w wyborach. Głosowanie przez internet wyklucza wyjście poza obszar zamieszkania co ułatwia, a wręcz umożliwia głosowanie takim osobom.

4.     Rodzaj takiego głosowania powinien spełniać pełen szereg restrykcyjnych zasad. Pierwszą podstawową jest zapewnienie bezpieczeństwa i rzetelności obywateli w internecie. Strony, programy do głosowania powinny być specjalnie strzeżony przed atakami hakerów. Powinny posiadać niezależny i maksymalnie tajny system zabezpieczeń aby dać wyborcom tajność ,oraz aby nie sfałszowano wyników. Każdy obywatel RP powinien posiadać tzw. Profil Zaufany. Jest to darmowa metoda potwierdzenia tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Jest to wręcz nieodzowny element takie typu wyborów. Może zapobiec przed oszustem. Oszustwem polegającym na kilkukrotnym oddaniu głosu. W wyborach internetowych, tak samo jak i w wyborach tradycyjnych, głosy muszą mieć tą samo „wartość”, „wagę” głosu. Jeden głos od drugiego nie może być ważniejszy. Każdy głos musi być równy sobie.

5.     Według mnie, wybory w Polsce przez internet na chwilę obecną byłyby nieprawdziwe. Powodem tego jest, że nie posiadamy specjalnych programów, stron i jeżeli by to wymagało urządzeń. Wybory takie mogłyby być szybko zhakowane przez hakerów, przez co były by sfałszowane i unieważnione. W przyszłości jest to wręcz nieuniknione, ponieważ postęp technologiczny wszystko na to wskazuje, że to nastąpi prędzej czy później.  


10.Adrian

Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?

Demokratyczne wybory to wybory, w których każdy obywatel może oddać swój głos pod warunkiem, że ukończył 18 lat i nie zostało mu odebrane przez sąd prawo głosowania. W wyborach demokratycznych każdy głos jest tak samo ważny, każdy może oddać taką samą liczbę głosów. Wyborca oddaje głos na swojego kandydata bez dodatkowych ogniw. Demokratyczne wybory cechuje zasada tajności, czyli miejsce w którym odbywają się wybory jest odpowiednio przystosowane, żeby osoba głosująca mogła zachować pełną anonimowość. Temat ten jest obecnie na czasie oraz jest bardzo dobrym pomysłem na przeprowadzanie wyborów nie tylko prezydenckich, ale także parlamentarnych czy samorządowych. Wybory przeprowadzone online są bardzo dobrym pomysłem zwłaszcza w czasie obecnie panującej pandemii tj. COVID-19, ponieważ ludzie nie musieli by wychodzić ze swoich domów aby zagłosować na swoich kandydatów. Byłby to system bardzo wygodny jak i bezpieczny dla wyborców. Wprowadzenie wyborów online wiąże się z powstaniem nowych zasad oraz potrzebą dostosowania sprzętu, między innymi bazy danych, czy możliwości serwerowych.

Na świecie z formą głosowania online możemy się spotkać między innymi w Estonii. Wybory w tym kraju rozpoczynają się głosowaniem przedterminowym, w którym można uczestniczyć na kilka sposobów. Pierwszy sposób wygląda podobnie jak w dniu wyborów: w każdym regionie (prowincji) na 10 do 7 dni przed otwarciem lokali wyborczych można głosować w przynajmniej jednym z nich, na 6 do 4 dni „wczesny” głos można oddać we wszystkich. W okresie wcześniejszego głosowania godziny pracy lokali wyborczych są krótsze. Za granicą można oddać głos korespondencyjnie lub w estońskiej placówce dyplomatycznej, można także głosować na statkach. W dniu wyborów oprócz osobistej wizyty w lokalu wyborczym można także głosować online oraz tradycyjnie. Pierwsze wybory tego typu odbyły się 2005r. i były to wybory samorządowe. W 2005 roku w wyborach samorządowych zagłosowało online 9287 osób, co stanowiło 1,9% wszystkich oddanych głosów. W 2019 roku, w przypadku wyborów parlamentarnych liczby te wzrosły do odpowiednio 247 232 osób i 43,8%.Przykładem państwa, w którym głosowanie odbywa się przez intenet jest również Brazylia. W Brazylii przy głosowaniu i liczeniu głosów wykorzystywany jest system elektroniczny. Przed głosowaniem udostępnia się wyborcom maszyny przeznaczone do szkolenia. Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko zarejestrowani uprzednio wyborcy. Głosowanie elektroniczne dokonuje się na numer etykiety kandydata lub partii, a nazwisko i zdjęcie kandydata oraz nazwę partii lub etykieta pojawia się na wyświetlaczu urządzenia do głosowania. Aby głos był liczony, należy poprawnie wprowadzić swój numer identyfikacyjny. Bezpieczeństwo głosowania opiera się na zastosowaniu podpisu cyfrowego. Wyborcy korzystają z umieszczonych w miejscach publicznych elektronicznych kiosków, w których mogą oddać głos (na 110 mln uprawnionych do głosowania przypada tam blisko 400 tys. kiosków). Dzięki elektronicznym łączom wyniki wyborów są znane w ciągu kilku minut po zakończeniu głosowania. W Brazylii pierwsze głosowanie elektroniczne zastosowano w 1996 roku, natomiast od 2000 roku wszystkie wybory przeprowadzane są w lokalach wyborczych za pomocą maszyn elektronicznych i są obowiązkowe. Aby wybory przeprowadzone przez internet mogły być uznane za demokratyczne powinny zostać spełnione odpowiednie kryteria. Każdy obywatel musi oddać swój głos pomiędzy określonymi godzinami, bez możliwości oddania głosu po wyznaczonym czasie. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby bez względu na płeć jedynie muszą mieć ukończone 18 lat. Wyborca aby oddać swój głos musi podać jedynie swój numer PESEL w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią. Po zagłosowaniu numer PESEL zostaje zakodowany po to, aby komisja weryfikująca nie mogła zobaczyć na jakiego kandydata został oddany głos. System weryfikujący osoby, które zagłosowały i są już po oddaniu głosu zostają zablokowane w taki sposób, aby jedna osoba nie mogła oddać głosu kilka razy. Po zakończeniu wyborów i podaniu wyników portal, na którym zorganizowane były wybory zostaje usunięty. Każdy głos będzie traktowany tak samo, czyli bez względu na osobę, jej głos będzie się wliczał do głosowania.

Podstawowym atutem głosowania przez internet jest wygoda wyborców, którzy chcąc oddać głos, nie muszą wychodzić z własnego domu. Zaleta ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy mówimy o osobach niepełnosprawnych, a także schorowanych i starszych. Zaletą wyborów online jest także transparentność czyli możliwość bardzo szybkiego przeliczenia głosów przez komisję wyborczą dzięki czytelności oddanych głosów bez konieczności długiego czekania na wyniki głosowania. Do innych zalet zalicza się ewentualną poprawę frekwencji na skutek uatrakcyjnienia procedury głosowania. Głosowanie online jest proekologiczne i z pewnością tańsze, ze względu na brak konieczności wytwarzania milionów papierowych arkuszy.

Przejdźmy do wad takiego sposobu głosowania. Pierwszą wadą jest brak sprzętu w niektórych domach oraz brak wiedzy o internecie, przede wszystkim u starszych osób. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby postawienie w lokalach wyborczych komputera z czytnikiem dowodów dla osób starszych lub osób bez komputera czy telefonu, aby mogły oddać głos online. Druga wada to konieczność jednoznacznego potwierdzenia tożsamości, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, co jednak ogranicza dostępność takiej procedury wyborczej ze względu na jego koszt i bardzo małe rozpowszechnienie. Kolejną wadą jest możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych między innymi z brakiem internetu, czy zawieszaniem się systemu w czasie głosowania, co w konsekwencji może doprowadzić do unieważnienia wyborów.

Moim zdaniem przeprowadzenie głosowania na prezydenta online w Polsce byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzięki ekonomicznemu znaczeniu tego rozwiązania Polska mogłaby zaoszczędzić pieniądze na walkę z pandemią COVID-19, czy inne szczytne cele. Niestety na dzień dzisiejszy zorganizowanie wyborów przez internet w Polsce jest niemożliwe przede wszystkim ze względów technicznych. w naszym kraju duża liczba osób nie ma nadal dostępu do internetu oraz odpowiedniego sprzętu.


LINKI z których korzystali uczniowie:

https://polskatimes.pl/elektroniczne-glosowanie-staje-sie-swiatowa-norma-wyniki-wyborow-sa-znane-juz-po-kilku-godzinach/ar/3655712

https://www.wosna5.pl/zasady_prawa_wyborczego

 https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie_elektroniczne

https://www.wosna5.pl/zasady_prawa_wyborczego

http://www.gryguc.pl/technologia-ktora-zmienia-wybory-zalety-i-wady-e-votingu/


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

1.Raczej nie ale ostatnie zadanie żeby wypisać wady i zalety było trochę ciężko. Trzeba było pomyśleć i analizować obecną sytuację w Polsce.

2.Nie było nic zaskakującego podczas realizacji tego zadania , ponieważ jest to temat który często jest poruszany . Mam świadomość, że każdy sposób ma swoje wady i zalety i dlatego musimy go dostosować do panujących warunków w Polsce .

3.Zaskoczyła mnie ilość państw, które głosują online, jak sobie dobrze z tym radzą. I raczej wyzwaniem nic nie było. 

4.Podczas realizacji tego zadania najbardziej ciekawe wydały mi się zasady demokracji i ich szczegółowy opis na różnych stronach czy portalach internetowych.

czy coś okazało się wyzwaniem? ciężko stwierdzić, wszystko zależy od tego jakie kto ma pole widzenia na obecną sytuację i jaki ma do tego dystans. jeżeli chodzi o zadania to najcięższym zadaniem było znalezienie innych form sprawowania władzy.

5.Podczas realizacji tego zadania każdy z nas zyskał większą wiedzę na temat tego co dzieje się w obecnej sytuacji w naszym państwie. Mamy świadomość otaczającej nas sytuacji co sprawia, że odczuwamy komfort i zdajemy sobie sprawę z rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy takiej wiedzy .

6.Odnosząc się do mojej odpowiedzi sądzę, że odbiór mojej treści wypadnie pozytywnie mimo jednej trudności, którą mi sprawiło wybranie wad wyborów przeprowadzanych drogą internetową, ponieważ nie uwzględniając iż program wyborczy może być błędnie zaprogramowany i działać na czyjąś nie korzyść to zalety takiego głosowania przyniosą dużo większe korzyści niż wady. Oczywiście to moja osobista opinia, ponieważ uważam że takie rzeczy ułatwia nam życie i wszystko będzie przebiegało szybciej, lepiej i wygodniej. Tak jak do tego dążymy, żeby żyło nam się wygodniej. 

7.Podczas realizacji zadania wydaje mi się, że nie , bo pisałam to co myślę, a także podczas realizacji zadania zaskakujące było to jak jeden temat może być odmiennie przekazywany społeczeństwu .

8.Wyzwaniem okazał się wybór trudnej sytuacji podczas debaty. Dzięki temu zadaniu możemy spojrzeć inaczej na dyskusję np. w programie telewizyjnym ,radiu czy też na podwórku

9. Wybrałem to pytanie, ponieważ zaintrygował mnie wątek demokracji w nowoczesnym świecie, chciałem się wciągnąć w ten temat i lubię pracować nad czymś co budzi moje zainteresowanie. 

10.Podczas realizacji zadań dowiedziałem się bardzo dużo o wyborach online, że miały już gdzieś miejsce w świecie, że już w latach 90 w Brazylii było tego typu głosowanie, co się bardzo zaskoczyłem. Najtrudniejsze wyzwanie jakie się okazało to było sformułować tekst ze wszystkich źródeł i co było nie małym wysiłkiem.Podobało Ci się

Komentarze

Lula

Debiutant

05.06.2020 14:36

Gratuluję całej grupie! Pomimo nawału obowiązków szkolnych daliście radę w sposób mądry i ciekawy wykonać zadania. Jesteście super!

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś