Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 31.05.2020

PUNKTY: 0

1

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Z uwagi na panującą obecnie sytuację w kraju i na świecie oraz fakt, że nie tak dawno wybory prezydenckie miały odbyć się drogą korespondencyjną – co wywołało falę dyskusji na ten temat. Postanowiłyśmy spośród tematów zaproponowanych przez „Młodzi Głosują” wybrać temat: „Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online”. Z pozoru taka forma przeprowadzenia wyborów wydaje się najmniej czasochłonna i skomplikowana. Wszystko jednak zależy od wielu czynników: rozwinięta infrastruktura i szeroki dostęp do niej, odpowiednie zabezpieczenie głosowania i naszej anonimowości. Poniżej postaram się wykazać, czy taka forma wyborów pasowałaby do standardów wyborów demokratycznych. 


Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Wybory powinny być pięcioprzymiotnikowe. Aby móc powiedzieć, że wybory były demokratyczne należy spełnić następujące zasady:

- Zasada powszechności - oznacza to, że w wyborach może uczestniczyć każdy pełnoletni obywatel polski, bez względu na wykształcenie, posiadany majątek, czy pochodzenie społeczne,

- Zasada równości - wszystkie oddane przez obywateli głosy mają jednakową wagę i znaczenie,

- Zasada bezpośredniości - każdy Polak samodzielnie, bez osób trzecich podejmuje decyzję o tym, na kogo ma zagłosować,

- Zasada tajności - każdy obywatel ma możliwość samodzielnego i anonimowego skreślenia kandydatów z listy wyborczej oraz wrzucenia jej do urny wyborczej.

- Zasada proporcjonalności - liczba miejsc w Parlamencie, zajmowana przez daną partię polityczną, odpowiada liczbie oddanych na nią głosów. Innymi słowy wyborca, oddając swój głos na danego kandydata, głosuje jednocześnie na listę jego komitetu wyborczego. 


 Francja – pierwsze  głosowanie przez Internet miało miejsce  w 2003 roku. To właśnie  dzięki tej metodzie głosowania, Francuzi mieszkający w USA mogli wybrać swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Francuzów za Granicą.

Szwajcaria – głosowanie za pomocą Internetu jest  możliwe w tym kraju od 20004 roku.

Estonia – podczas wyborów w 2007 roku zagłosowało jedynie 5,5 % uprawnionych wyborców. Choć poparcie dla tej metody głosowania deklarowało 85% uprawnionych. W kolejnych latach sytuacja uległa poprawie. Liczba osób, które zagłosowały przez Internet w wyborach w kolejnych latach zdecydowanie wzrosła. W 2019 roku liczba ta sięgnęła blisko 44% oddanych głosów.

Irlandia - w 2004 roku władze kraju zakupiły system wyborczy, którego koszt zakupu wyniósł 52 mln euro, został on jednak odrzucony przez centralną komisję wyborczą w wyniku niezależnego audytu bezpieczeństwa.

USA - podczas wyborów w 2002 roku ponad dwie trzecie z zakupionych kosztem 125 mln dolarów komputerów wyborczych miało usterki, zaś liczba niepoprawnie zarejestrowanych (lub zgubionych) głosów w niektórych hrabstwach sięgała od 8 do 48%  co wzbudziło liczne spory i kontrowersje


Bezpieczeństwo – system informatyczny powinien zawierać zabezpieczenia, które zagwarantują, że ich dane osobowe nie zostaną przechwycone przez niepowołane osoby i instytucje. Wykluczenie sfałszowania wyborów,

Powszechność – do udziału w głosowaniu ma dostęp każdy uprawniony obywatel,

Tajność – tylko osoba głosująca powinna mieć dostęp do podjętej przez siebie decyzji podczas głosowania,

Ponadto serwery powinny być na tyle wydajne, aby głosowanie przebiegało płynnie i bez zakłóceń.


Wady:

- niedostateczne zabezpieczenie systemu może spowodować fałszowanie wyników wyborów poprzez ataki ze strony hakerów,

- wydajność serwerów może przyczynić się do znacznych zakłóceń podczas głosowania,

- koszty sprzętu komputerowego sprawiają, że nie każdy dysponuje tego rodzaju sprzętem,

- brak gwarancji, że wybory będą anonimowe,


Zalety:

- możliwość oddania głosu w dowolnym czasie i miejscu – bez wychodzenia z domu,

- zmniejszenie kosztów: komisja wyborcza, papier na karty do głosowania,

- możliwość zwiększenia frekwencji,

- w krótszym czasie poznamy wyniki wyborów


Zarówno wybory prezydenckie, parlamentarne oraz lokalne mają przed sobą przyszłość. Moim zdaniem nie da się uciec przed tego typu systemem oddawania głosów. Jednak powinno być spełnione kilka ważnych kryteriów, aby były one wiarygodne, sprawiedliwe i powszechne.

- infrastruktura – nadal w naszym kraju znajduje się wiele miejscowości, w których łącza internetowe są przestarzałe i mało wydajne, co ma przełożenie na stabilność łączy,

- edukacja – część społeczeństwa, w szczególności osoby starsze nie posiadają wiedzy na temat użytkowania TIK, co może się wiązać ze zmniejszoną frekwencją,

- bezpieczeństwo – należy tak zabezpieczyć systemy informatyczne, aby gwarantowały one anonimowość głosującym oraz brak możliwości ingerowania w wyniki

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Realizacja zadania była dla nas inspirująca. W większości przypadków mieliśmy jako takie pojęcie o temacie z uwagi na fakt, iż interesujemy się światem polityki i technologią informatyczną. Jednakże zaskoczeniem był fakt, że tak mało krajów korzysta z możliwości głosowania poprzez Internet. Powyższe jest najlepszym dowodem, że system ten obok niewątpliwie wielu zalet posiada także wady i stąd moim zdaniem tak niewiele krajów zdecydowało się na jego szersze zastosowanie. Jak wcześniej wspomnieliśmy nie uciekniemy przed postępem i w przyszłości większość krajów przejdzie na ten system głosowania. Wraz z upływem czasu polepszy się infrastruktura, edukacja i świadomość społeczeństwa, czego doskonałym przykładem jest Estonia. 


Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Głosowanie_elektroniczne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_pięcioprzymiotnikowe

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/130/plik/ot-635_do_internetu.pdf

https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/wos/14855-podstawowe-zasady-prawa-wyborczego-obowiazujace-w-polsce.html

Podobało Ci się

Komentarze

31.05.2020 21:03

Bardzo ciekawa praca. Przejrzyście i konkretnie ;)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś