Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 29.05.2020

PUNKTY: 1

1

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Wybraliśmy to zadanie, ponieważ jest powiązane z obecną sytuacją. W maju tego roku miały się odbyć wybory prezydenckie. Niestety nagle wybuchła epidemia i wybory musiały zostać przesunięte. Te zadania skłoniły nas do refleksji na temat tego, czym można by było przeprowadzić wybory prezydenckie w formie elektronicznej. Czytając w jakich państwach użyto e-votingu, dowiadywaliśmy się także, jak one sobie z tym poradziły, czy wystąpiły jakieś problemy i dzięki temu mogliśmy wyrobić swoje własne poglądy, opinie. Mogliśmy sobie także przypomnieć jakie zasady muszą zachować demokratyczne wybory, o czym warto zawsze pamiętać, ponieważ żyjemy w demokratycznym państwie i dużo krajów na arenie międzynarodowej to kraje demokratyczne.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

1.Demokratyczne wybory muszą zachować zasady:

- zasada tajności – głosujący nie podpisuje się na karcie wyborczej, nie da się dowiedzieć, kto na kogo zagłosował

- zasada bezpośredniości – głosujący biorą udział w głosowaniu osobiście, nikt nie może zagłosować za kogoś.

- zasada równości – każdy może oddać jeden głos, każdy głos jest równy.

- zasada powszechności – każdy powyżej określonego wieku ma prawo wyborcze

2. Demokratyczne, elektroniczne wybory w państwach na świecie:

- Wybory parlamentarne w Estonii w 2007 roku – głosować można było i tradycyjnie, i elektronicznie.

- Wybory w Belgii w 2004 roku – można było głosować zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie.

3. A) Zasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólnych prawa wyborczego zaliczamy: 

-powszechność wyborów 

-równość  

-bezpośredniość 

-tajność 

Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi te cztery zasady muszą być zawsze spełnione:  

Pierwsza zasada to ,,Zasada powszechności" wyborów. Mówi nam o tym, że każdy obywatel może głosować jeśli spełnia takie wymogi: ma ukończone 18lat, nie był osądzonym prawomocnym wyrokiem od sądu.

Druga zasada to ,,Zasada równości" wyborów. Oznacza ona, iż każdy oddany głos, będzie miał taką samą wartość, jak każdy inny. Liczba głosów przysługujących obywatelom jest równa - nie tylko pod względem formalnym, ale także i pod względem siły danego głosu.

Trzecią zasadą jest ,,Zasada Tajności" wyborów. Aby głosowanie internetowe mogło być uznane za demokratyczne, nikt nie może mieć wglądu na oddany przez nas głos. Dlatego lokale wyborcze z komputerami powinny być odpowiednio przygotowane w stosunku do liczby mieszkańców i miejsca.

Ostatnią zasadą jest ,,Zasada bezpośredniości" głosowania. Oznacza ona to, że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Nie ma więc żadnych ogniw pośrednich.

B) Zalety elektronicznych wyborów:

- Głosowanie prowadzone przez Internet umożliwia oddanie głosu każdemu z każdej lokalizacji.

- Głosowanie prowadzone przy pomocy komputerów wyborczych – umożliwia rezygnację z papierowych kart wyborczych, a co za tym idzie niemalże natychmiastowe zliczanie głosów w pamięci operacyjnej komputera i przekazywanie ich do systemu centralnego, ponadto oszczędzamy papier i nie przyczyniamy się do wycinki drzew.

- Za zastąpieniem tradycyjnych wyborów ich elektroniczną wersją przemawiają także bardzo wysokie koszty funkcjonowania komisji wyborczych, czy konieczność osobistego udania się do wyznaczonego miejsca głosowania.

- Głosowanie online umożliwia nam bezpieczne głosowanie bez wychodzenia z domu. Osoby, które nie mają możliwości dojazdu lub z przyczyn zdrowotnych nie mogą samodzielnie wyjść, mają wielkie ułatwienie, dzięki głosowaniu online.

- Głosowanie odbywa się bez kontaktu z osobą trzecią, dzięki czemu osoba chora nie zaraziłaby innych ludzi w lokalu wyborczym.

C) Wady elektronicznych wyborów:

-problemy ze stabilnością albo uruchamianiem komputerów wyborczych może uniemożliwić oddanie głosu znacznej liczbie wyborców,

-wysoki koszt komputerów wyborczych w porównaniu z tradycyjnymi środkami,

-brak gwarancji anonimowości,

-sprzęty do głosowania mogą ulec awarii,

-niezdefiniowany poziom bezpieczeństwa (ataki hakerskie),

D) Uważam że wybory mogłyby się odbyć przez internet. Mogłoby to wyglądać w taki sposób, że każdy kto posiada komputer w domu mógłby z niego zagłosować, ale powstałyby także specjalne lokale wyborcze wyposażone w komputery do głosowania. Zeby elektroniczne głosowanie działało dobrze, trzeba by było w to włożyć wiele pracy, np. przygotować w jakimś miejscu komputery dla osób, które ich nie posiadają; wytłumaczyć, co trzeba zrobić; itd. Dużym problemem na pewno jest słaba infrastruktura cyfrowa w Polsce. Wiele osób nie wiedziałoby co i jak zrobić. Na pewno taki rodzaj wyborów byłby lepszy dla naszego środowiska. Jednak, moim zdaniem, nie dałoby się całkowicie pozbyć zwykłego głosowania „na kartce”. Najlepszym wyjściem byłoby zostawienie głosowania w lokalu wyborczym, ale także stworzenie działającego równolegle elektronicznego głosowania. Myślę, że w dobie rozwoju technologicznego, warto by było pomyśleć nad „e-votingiem”.


Źródła:

wikipedia

https://m.softonet.pl/publikacje/poradniki/Glosowanie.przez.internet-dlaczego.jeszcze.nie.w.Polsce.Korzysci.i.zagrozenia.zwiazane.z.wyborami.elektronicznymi,1383

https://www.uj.edu.pl/documents/10172/140938992/Statut_IV_dzial.pdf/5a7b052d-7ab8-452c-b69c-506edd22c26d

https://www.wosna5.pl/zasady_prawa_wyborczego

https://www.law.uj.edu.pl/konstytucyjne/materialy/prawo-konstytucyjne/prezentacje/8-3-zasady-prawa-wyborczego-5/file

https://www.arslege.pl/103/materialy-edukacyjne/2869/podstawowe-zasady-prawa-wyborczego/ 


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Podczas wykonywania tych zadań nie zauważyliśmy jednego, dużego wyzwania. Na pewno trudne okazało się utworzenie odpowiedzi na pytanie „Czy w Polsce można by było przeprowadzić elektroniczne wybory”. Musieliśmy wyrazić swoje poglądy na ten temat i odpowiednio je uargumentować.Podobało Ci się

Komentarze

30.05.2020 09:53

Duże wyzwanie na miarę obecnych czasów.

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś