I.„Zasady i wady demokracji w czasie kryzysu” II.,,Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji''

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 29.05.2020

PUNKTY: 1

1

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

I. Wybrałam „Zasady i wady demokracji w czasie kryzysu”, ponieważ obecnie znajdujemy się w sytuacji, która ogranicza nasze prawa. Musimy sobie uzmysłowić , jakie ma ona wady i zalety i jak wpływa na nas i sytuację w naszym kraju.


II. Zadanie, które wybrałam, dotyczy rozwiązywania trudnych sytuacji w dyskusji. Wybrałam je dlatego, że interesuję się wszelkiego rodzaju debatami. Uważam, że temat jest bardzo interesujący i fajnie było się w niego zagłębić

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

I. Demokracja jest to ustrój, w którym obywatele mają duży wpływ na funkcjonowanie państwa.

Do głównych zasad demokracji, według mnie, należą zasady: suwerenności, reprezentacji, poszanowania praw i konstytucjonalizm.

         -   Zasada suwerenności gwarantuje niezależność obywateli i państwa.

–   Zasada reprezentacji ma za zadanie zapewnić narodowi rzeczywisty udział w sprawowaniu władzy.

–   Zasada poszanowania praw polega na nadaniu i poszanowaniu praw

 wszystkich obywateli z uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych.

–    Zasada konstytucjonalizmu jest fundamentem ustroju. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, akt prawny najwyższej rangi, gwarant praw obywatelskich i ograniczenia samowoli rządzących.


Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu – pandemii:


Zalety:

- szybka reakcja związana z nałożeniem na obywateli obostrzeń – m.in. jest to noszenie maseczek ( dzięki temu ograniczono rozprzestrzenianie się wirusa w przestrzeni publicznej),

- szybki i łatwy dostęp do informacji o tym, co się dzieje na świecie oraz w państwie ( można śledzić na bieżąco wydarzenia, komunikaty, zalecenia).

Wady :

- ograniczenie wielu praw, swobód obywatelskich, co wpłynęło na zmianę trybu życia, pracy, odpoczynku.

- wzrost bezrobocia – został on spowodowany przez decyzję władz ograniczającą działalność gospodarczą.

W czasach kryzysu demokracja może funkcjonować z ograniczeniami, ale nie mogą one być kierowane przeciwko obywatelom i muszą trwać tylko w określonym, uzasadnionym okresie. Później wszystko musi wrócić do normy i pewnej demokracji!


Do innych form sprawowania władzy w państwie należy : autorytaryzm i totalitaryzm. Są to systemy, które nie sprawdziły się w przeszłości, mają za dużo wad i są niekorzystne dla obywateli. Szczególnie groźne są rządy totalitarne i konieczne jest zwalczanie wszelkich przejawów totalitaryzmu.


II. Dwoma najważniejszymi, moim zdaniem, zasadami podczas prowadzenia dyskusji są:

        ,,Nie daj ponieść się emocjom'' i ,,Nie bój się wyrażać własnego zdania''.

Najczęściej łamanymi zasadami dobrej debaty są, moim zdaniem, nie trzymanie się tematu debaty i przerywanie sobie. Myślę, że przyczyną tego jest chęć udowodnienia własnej racji. Obserwując debaty, przykładowo polityczne, bardzo często zauważyć można odrywanie się od tematu i przywoływanie chociażby do spraw, które kiedyś zostały wyjaśnione, bądź nie do końca objaśnione. Uważam, że takie wyciąganie starych spraw jest działaniem bardzo nie fair w stosunku do przeciwnika debaty, gdyż to zupełnie inny temat, wyciągany wyłącznie po to, aby zagrozić zdaniu przeciwnika. Bardzo często napotykamy też na przerywanie sobie w wypowiedzi. Moim zdaniem powodowane jest to tym, że podczas debaty zbiera się w nas bardzo wiele emocji i często nie udaje nam się przeczekać do końca czyjejś wypowiedzi,                i mamy bardzo dużą chęć skomentowania zdania przeciwnika i uargumentowanie swojego.

Konsekwencją nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji może być na przykład wyrobienie sobie złej opinii wśród śledzących dyskusję bądź osób biorących w niej udział.

Trudną sytuacją, którą sobie wyobraziłam, jest różnica zdań. Ową sytuację podczas dyskusji możemy rozwiązać poprzez przedstawienie swojego zdania lub dobrą argumentację własnej opinii.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

I. Przy robieniu tego zadania nie było praktycznie dużo problemów oraz wyzwań. Najwięcej czasu jedynie pochłonęło szukanie informacji w internecie.

Poniżej znajdują się linki do stron, z których korzystałam w robieniu zadania.

Patrycja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucjonalizm_(polityka)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_prawa

https://eszkola.pl/wos/zasada-poszanowania-praw-mniejszosci-4898.html

https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/158/najwazniejsze-zasady-demokracji/

https://www.e-historia.com.pl/43-notatki-z-historii/notatki-z-wiedzy-o-spoleczenstwie-zakres-rozszerzony/modele-demokracji/317-3-1-demokracja-zasady-i-procedury


II. Podczas realizacji zadania nie pojawiło się u mnie żadne zaskoczenie czy wyzwanie. Zadanie nie należało do najprostszych, jednak wykonując je, miło spędziłam czas. 

                                                                                                                               Agata

 

http://www.hankabotak.pl/trudne-sytuacje-w-trakcie-spotkan/

https://rosnijwsile.pl/jak-prowadzic-dyskusje-zasady-logicznego-myslenia-i-merytorycznej-dyskusji/


Podobało Ci się

Komentarze

Franek

Praktyk

10.06.2020 10:10

Ciekawa relacja

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś