1) Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online? 2) Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji.

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 25.05.2020

PUNKTY: 1

3

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Dokonując wyboru tematów przeprowadziliśmy dyskusję, a następnie głosowanie. Wybraliśmy w sposób demokratyczny dwa, a mianowicie: "Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?" oraz "Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji". Wybór pierwszego tematu wiąże się ze zbliżającymi wyborami prezydenckimi w trudnej sytuacji pandemii, kiedy politycy rozważają głosowanie w lokalu wyborczym czy też korespondencyjne. Doszliśmy do wniosku, że w takiej sytuacji można by rozważyć głosowanie online. Tym problemem zajęło się sześć uczennic, które poszukały informacji na temat wyborów online oraz przedstawiły zalety i wady takiego głosowania. Drugi temat został wybrany ze względu na wagę problemu - nie potrafimy ze sobą rozmawiać (dyskutować). Problem rozwiązywało troje uczniów i uczennic, którzy mają doświadczenie w tym względzie, a mianowicie uczestniczą organizowanych w szkole debatach oksfordzkich.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Pierwsza grupa doszła do wniosku, że na obecnym etapie przeprowadzenie wyborów prezydenckich online jest niemożliwe ze względu na czas oraz obowiązujące prawo. Ponadto do takich wyborów, które w różnych państwach świata się odbywają, trzeba się należycie przygotować. Należy wziąć pod uwagę stopień informatyzacji Polski, zwłaszcza dostęp do internetu i komputerów, a z tym nie jest najlepiej, co widać chociażby w nauczaniu zdalnym. Zaletą takiego sposobu głosowania z pewnością byłaby poprawa frekwencji oraz oszczędność (komisje wyborcze, papier, czas itp.). W przyszłości takie wybory mogłyby się odbyć, ale jako jedna z form (obok głosowania tradycyjnego w lokalach wyborczych). Druga grupa przedstawiła zasady poprawnej dyskusji, m.in. wypowiadanie się na temat, pilnowanie czasu wypowiedzi, szacunek dla drugiej strony, powstrzymanie emocji oraz nieużywanie obraźliwych określeń. Przedstawiła również przykładowy problem poddany dyskusji i sposób jego rozwiązania.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Pierwsza grupa, szukając informacji o wyborach online była zaskoczona faktem, że najbardziej zinformatyzowanym państwem świata jest niewielka Estonia. Dla drugiej grupy niezrozumiałym okazał się fakt, że generalnie zasady dyskutowania są teoretycznie znane, ale w praktyce trudno je stosować. Wyzwaniem dla obu grup było komunikowanie się w grupie w warunkach pandemii, m.in. podział zadań, zbieranie informacji, scalenie efektów pracy. Kilkakrotnie grupy konsultowały się z koleżankami i kolegami z klasy podczas lekcji online. Uczestnicy programu wykazali się umiejętnością korzystania z internetu, wykorzystali wiedzę zdobytą na zajęciach wiedzy o społeczeństwie (zasady demokratycznych wyborów).

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

27.05.2020 13:11

Ciekawa relacja.

31.05.2020 18:27

Fajna praca:)

Pierwsi

Praktyk

02.06.2020 23:18

Ciekawa relacja:)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś