Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 22.05.2020

PUNKTY: 1

2

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online? Podjęłam się tego zadania, ponieważ dotyczy ono obecnej sytuacji w kraju oraz pozwoliło mi na refleksje związane z poznaniem możliwości przeprowadzenia wyborów przez Internet. Poza tym poszerzyłam swoją wiedzę o zagadnienia e-demokracji czy i-votingu i miałam możliwość zapoznania się z procedurami wyborczymi innych krajów. Myślę również, że temat jest naprawdę kontrowersyjny w dobie pandemii, dlatego kształtowanie obywatelskiej postawy u młodych ludzi jest bardzo ważne. 

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Przypadki zastosowania głosowania w wyborach państwowych przez Internet

Gwałtowny rozwój w ostatnich trzech dekadach nowoczesnych technologii, w tym przede wszystkim w zakresie komunikowania się, sprawił, iż zaczęły one wkraczać również w świat polityki. Internet stał się m.in. miejscem przeprowadzania ankiet oraz publikowania aktów prawnych. Przed współczesnymi społeczeństwami otwiera on również nowe możliwości nie tylko załatwiania różnych spraw drogą elektroniczną, ale także partycypacji w podejmowaniu decyzji, udziału w głosowaniach podczas wyborów czy referendów, a nawet występowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą czy uchwałodawczą.

Przykładem kraju, w którym wykorzystano skutecznie Internet w procesie wyborczym, jest Estonia od 2005 roku, wówczas ze stosunkowo młodą trochę więcej niż 10 - letnią demokracją. Jednocześnie bardzo mocno już wtedy korzystająca z nowoczesnych technologii w celu usprawnienia kontaktu obywatel-państwo. Zasadniczym celem wprowadzenia tego typu głosowania było przede wszystkim zwieńczenie wieloletniego programu elektronicznego modernizacji państwa.

Kolejnym państwem z tego typu wyborami jest Szwajcaria. Od 2005 roku podjęto szereg prób i testów, a w 2011 roku przeprowadzono głosowanie za pomocą Internetu już na szerszą skalę. Określono priorytety – władze Szwajcarii po konsultacjach z ekspertami uznały, że w najbliższym czasie głównym celem tych działań jest włączenie w procedury głosowania elektronicznego przede wszystkim Szwajcarów zamieszkałych poza granicami kraju. Wybory przeprowadzane drogą elektroniczną spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony obywateli tego kraju. Obecnie nie wszystkie kantony w Szwajcarii zastosowały tę metodę. Rada Federalna (Rząd) w porozumieniu z zainteresowanymi kantonami i gminami może dopuścić głosowanie elektroniczne w różnego rodzaju referendach.

Kryteria, które powinny zostać spełnione, aby wybory prowadzone przez Internet mogły zostać uznane za demokratyczne.

Demokratyczne zasady wyborcze przy głosowaniu internetowym:

1. Równość - każdy obywatel głosujący przez Internet ma taką samą liczbę głosów, a każdy głos ma jednakową wagę.

2. Bezpośredniość - każdy obywatel oddaje swój głos bezpośrednio na kandydata bez udziału ogniw pośrednich.

3. Tajność- każdy obywatel powinien mieć takie warunki do oddania głosu, aby nikt nie ingerował w jego decyzję, poza tym głos oddany przez obywatela jest szyfrowany. 

4. Powszechność - każdy obywatel, który spełnia przewidziane prawem wymogi, ma czynne i bierne prawo wyborcze, serwer weryfikuje czy wyborca ma prawo do głosowania. (obywatelstwo, wiek)


Oprócz tego powinna być zapewniona bezpieczna witryna internetowa z zabezpieczeniami.

Zalety i wady przeprowadzenia wyborów przez Internet

Zalety:

1. Podniesienie poziomu frekwencji wyborczej zwłaszcza wśród osób młodych (szczególnie studentów), niepełnosprawnych, pracujących, a także przebywających poza granicami kraju. Wynika to ze zwiększenia wygody w głosowaniu, bez konieczności opuszczania domu czy przybycia do ojczystego kraju, odwiedzenia ambasady czy konsulatu w kraju aktualnego pobytu.

2. Podkreśla się, że wybory przy użyciu Internetu znacznie obniżają koszty ponoszone przez państwo oraz obywateli. Wydatki te odnoszą się m.in. do całościowego przygotowania wyborów tradycyjnych, zatrudniania pracowników komisji wyborczych i drukowania kart do głosowania. Koszty stworzenia odpowiedniego oprogramowania potrzebnego do wprowadzenia głosowania przez Internet są relatywnie wysokie, jednak w dłuższej perspektywie prowadzą do znacznych oszczędności

3. Pozytywną cechą przypisywaną głosowaniu przez Internet jest podniesienie jakości głosowania przez obniżenie prawdopodobieństwa oddania głosu nieważnego. Dodatkowo wśród zalet wymienia się jeszcze: zapewnienie większej anonimowości głosującym, intensyfikację rozwoju e-demokracji, skrócenie procedury głosowania, możliwość szybszego ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.

Wady:

1. Jednym z podstawowych zarzutów jest naruszanie przymiotników wyborczych np.bezpośredniości, spłycenie społecznie doniosłego wymiaru aktu głosowania. Poza tym w wielu mniejszych społecznościach naszego kraju dzień wyborów jest świętem demokracji, w którym całe rodziny udają się do lokalu wyborczego by uczcić obowiązek obywatelski. Zwraca się też uwagę, że w takim systemie głosów nie można być pewnym niezawodności głosowania, może on zawieść technicznie, a liczba osób monitorujących i odpowiedzialnych za obliczanie wyników wyborów jest stosunkowo niewielka.

2. Wśród zarzutów wobec głosowania przez Internet wymienia się zagrożenie bezpieczeństwa przesyłania i magazynowania głosów mające źródło w awariach infrastruktury - jak to miało miejsce w USA w 2002 roku, kiedy w dwóch trzecich z zakupionych za 125 mln dolarów komputerach wykryto poważne usterki.

3. Jako minus możemy zaznaczyć również negatywny wpływ na równość grup głosujących, poprzez wyłączenie osobom nieposiadającym Internetu możliwości wpływu na wynik głosowania, niespełnienie powszechności.


Czy wybory prezydenckie w Polsce mogłyby zostać przeprowadzone przez Internet?

Polska należy do krajów, w których proces starzenia się społeczeństwa jest zaawansowany, co za tym idzie? Działania na rzecz osób starszych stały się priorytetem publicznej polityki społecznej, realizowanej przez Rząd RP. Obecnie około 9 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat. Wprowadzenie głosowania przez Internet mogłoby odebrać głos wielu osobom nie tylko ze względu na brak dostępu do Internetu czy jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, ale również na problem umiejętności korzystania z urządzeń i sprzętu elektronicznego. Wcześniejsze przygotowanie społeczeństwa do oddania głosu internetowo, (przez jakiekolwiek kursy) mogłoby rozwiązać problem. Z obecnych statystyk orientujemy się, że, prawie 83% gospodarstw domowych posiada 1 komputer. Pozostaje więc 17% społeczeństwa, które nie posiada urządzeń elektronicznych. Państwo do przeprowadzenia wyborów powinno zapewnić takim osobom sprzęt do oddania głosu. Z portalu “Seniorzy” dowiadujemy się również dlaczego tak naprawdę seniorzy niechętnie korzystają z nowej technologii. Dominującym powodem jest strach a z drugiej strony silne poczucie odpowiedzialności społecznej. Zniwelowanie negatywnych odczuć pozwoliłoby w Polsce nie tylko na modernizację państwa, ale mogłoby usprawnić kontakt między państwem a obywatelami tak jak w Estonii – nie tylko w procesie wyborczym.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Myślę, że temat którego się podjęłam był dość prosty i nie był wielkim zaskoczeniem,ponieważ nie schodzi on pierwszych stron gazet i jest “top newsem” serwisów informacyjnych.

Choć już wiadomo, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się najprawdopodobniej jako mieszane- korespondencyjnie i tradycyjne, nie ustają pytania czy nie dałoby się tego zrobić inaczej. Wszak w epoce cyfrowej wybory internetowe wydają się naturalną koleją rzeczy. A jednak głosowanie przez Internet może być trudne. Zagłębienie w tę problematykę było bardzo przyjemne ze względu na łatwy dostęp do informacji i możliwość poszerzenia swojej wiedzy.


Bibliografia:

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/wybory-online-w-polsce-czy-jestesmy-na-to-gotowi/sd017k7

https://www.focus.pl/artykul/kto-sie-boi-e-wyborow

https://www.forbes.pl/technologie/glosowanie-przez-internet-w-polsce/egw4rj1

https://techsetter.pl/dlaczego-w-polsce-nie-mozna-glosowac-przez-internet/

http://digitallibrary.pl/Content/34345/Szwajcarskie_doswiadczenia.pdf

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

29.05.2020 14:07

Bardzo konkretna praca !

15.06.2020 20:33

Przeczytaliśmy Waszą relację i bardzo nam się podobała. Gratulacje :)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś