Kultura zachowania i słowa ułatwia podjęcie decyzji podczas dyskusji

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 19.05.2020

PUNKTY: 1

1

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Wybraliśmy zadnie „Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji”, ponieważ jest to bardzo istotny i ponadczasowy problem. Bardzo często mamy obecnie do czynienia z dyskusją czyli wymianą poglądów na określony temat pomiędzy dwiema lub więcej osobami. Dyskutujemy w życiu codziennym i w świecie wirtualnym. Prowadzenie dyskusji jest obecne przez całe nasze życie, stąd każdy z nas powinien umieć włączyć się do dyskusji i coś z niej pozytywnego dla siebie wynieść.  Jednak jak się okazuje przy bliższym przyjrzeniu się temu zagadnieniu, umiejętność prowadzenia merytorycznej dyskusji nie jest mocną stroną naszego społeczeństwa. Co w ostatnich miesiącach dobrze widać w mediach. Ze względu na stan pandemii wiele dyskusji społecznych przeniosło się do świata wirtualnego i środków masowego przekazu.  

Ludzie nie znają zasad prowadzenia dyskusji lub nie potrafią ich zastosować w praktyce. Wiele osób ma problem ze sformułowaniem merytorycznych argumentów, aby uzasadnić lub poprzeć swoje stanowisko. Chcą przekonać innych do swoich racji, udowodnić, że ich poglądy mają uzasadnienie, a jedynie obnażają braki w znajomości podstawowych zasad argumentacji, ukazują „dziury” w logice swojego rozumowania, albo dają się ponieść emocjom. Atakują i obrażają innych dyskutantów. Widzą świat w  odcieniach czerni i bieli. Dostrzegają dwie opcje, dwa możliwe wybory lub rozwiązania jakiegoś zagadnienia. Zazwyczaj jednak jest ich dużo więcej, i to, że jedno jest niemożliwe do realizacji, nie oznacza automatycznie, że jesteśmy skazani na drugie. Takie postrzegania rzeczywistości i brak umiejętności prowadzenia dyskusji, często powodują niezdrową rywalizację, kłótnie, osobiste ataki na rozmówcę, które mają doprowadzić do ośmieszenia go przed innymi, dowieść, że skoro posiada pewne cechy, to nie może mieć racji. Czasem stają się wymówką, dla której atakujący nie zamierza wysłuchiwać argumentów przeciwnika.

Dlatego uznaliśmy, że rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji jest bardzo istotnym problemem, który należy przeanalizować i wyciągnąć wnioski, a następnie wprowadzić je w życie i zastosować w codziennych sytuacjach.


Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Naszym zdaniem dyskusja jest wymianą poglądów. Będzie prowadzona rzeczowo jeśli wszystkie biorące w niej udział osoby się do niej przygotują. Przemyślą swoje stanowisko i na jego poparcie sformułują rzeczowe, trafne argumenty. Argumenty, jeśli mają przekonać innych dyskutantów, powinny opierać się na konkretnych dowodach, np. danych statystycznych czy poglądach ekspertów w danej dziedzinie. Ważne jest, aby łączyć je w logiczną całość. Rzeczowo i konkretnie przedstawiać swoje racje. Nie zamykać się na poglądy innych. Dostrzegać w wypowiedziach pozostałych uczestników dyskusji wartościowe kwestie.

Otwartość na inne poglądy i gotowość zmiany zdania to drugie proponowane przez nas rozwiązanie zadania. Wydaje nam się, że są to ważne elementy dobrego dyskutanta. Nie należy przyłączać się do jakiejś dyskusji tylko po to, aby sobie lub komuś coś udowodnić, żeby pokazać, jakimi jesteśmy znawcami tematu. Taka dyskusja to strata czasu. Prawdziwa dyskusja ma sens tylko wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na innych ludzi, ich poglądy i mamy gotowość zmiany zdania, wypracowania nowego stanowiska. Zmiana zdania to nie jest porażka w dyskusji, choć pewnie niektórzy mogą tak to postrzegać. Bardzo często może zdarzyć się sytuacja, że tak naprawdę dyskutantom chodzi o to samo, a więc się ze sobą zgadzają, tylko mówią o tym własnymi słowami, inaczej ujmując problem. Dlatego otwartość jest bardzo potrzebna do zauważenia tego, że tak naprawdę się zgadzamy.

Najważniejszym jednak według nas problemem prowadzenia dyskusji we współczesnym świecie jest nieprzestrzeganie zasad kulturalnej komunikacji. Powszechny jest bark szacunku do drugiej osoby, jej wypowiedzi czy poglądów. Publiczne obrażanie, atakowanie, wyśmiewanie innych. Dlatego pochyliliśmy się nad tym problemem i wypracowaliśmy zasady kulturalnej i merytorycznej dyskusji, które wszyscy powinniśmy stosować na co dzień. Stosowanie tych zasad przez wszystkich dyskutujących powinno sprawić, że łatwiej będzie wypracować wspólne stanowisko lub znaleźć konsensus.

Zasady kulturalnej i merytorycznej:

  1. Każdy uczestnik ma prawo zabrać głos w dyskusji.

2. Staramy się aktywnie słuchać nawzajem.

3. Nie przerywamy sobie. Nie przekrzykujemy rozmówcy i nie wchodzimy mu w słowo.

4. Wypowiadamy się według ustalonej kolejności.

5. Formułujemy jasne i precyzyjne komunikaty.

6. Akcentujemy najważniejsze informacje za pomocą tonu głosu. Dobieramy optymalną szybkość oraz głośność mówienia.

7. Dbamy o poprawność językową. Nie używamy słów niecenzuralnych.

8. Bierzemy odpowiedzialność za własne słowa.

9. Używamy wiarygodnych argumentów, które możemy poprzeć danymi statystycznymi,  przykładami i obrazami, taki przekaz zawsze wzmacnia wypowiedź.

10. Staramy się być opanowani i trzymamy na wodzy nasze  emocje.

11. Nie lekceważymy mówiącej osoby.

12. Unikamy personalnych pretensji.

13. Nie obrażamy innych dyskutantów.

14. Krytykujemy argumenty, a nie osoby.

15. Parafrazujemy, aby upewnić się, ze dobrze zrozumieliśmy rozmówcę.

16. Nie staramy się przekonać rozmówcę za wszelką cenę. Szanujemy jego poglądy, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy.

17. Pokazujemy, że zależy nam na wypracowaniu porozumienia, a nie na forsowaniu własnego zdania.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Przygotowując się do realizacji tego zadania postanowiliśmy przyjrzeć się dyskusjom prowadzonym w różnych środkach masowego przekazu. Zaskoczyło nas, jak wiele dyskusji prowadzonych obecnie w mediach przez znane osoby przeradza się w kłótnie, „pyskówki”, ataki personalne. Dyskutanci często mają problemy ze sformułowaniem wiarygodnych argumentów na poparcie swojego stanowiska. Dają się ponieść emocjom. Nie są otwarci na poglądy innych uczestników dyskusji. Twardo bronią swoich racji. Nie pozwala to wypracować konsensusu. Dyskusja kończy się bez żadnych wniosków.

Trudnością w realizacja zadania była praca zdalna za pośrednictwem Internetu.  Wolelibyśmy kontakt osobisty. Jednak ze względu na pandemię nie mogliśmy się spotkać. Komunikowaliśmy się w zespole zdalnie. Dyskutowaliśmy nad sposobami rozwiązania zadania za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Zaskoczyła nas też złożoność problemu – duża ilość trudnych sytuacji, które mogą pojawić się podczas dyskusji. Sami mieliśmy trudność z określeniem i wybraniem, na czym skupimy się rozwiązując to zadanie. Udało nam się jednak przezwyciężyć wszelkie różnice i wypracowaliśmy konsensus.Podobało Ci się

Komentarze

21.05.2020 10:37

Ciekawa relacja

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś