Zadanie 1-4

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 14.05.2020

PUNKTY: 3

4

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Demokracja to pojęcie odnoszące się do ustroju społeczno-politycznego, w którym władzę sprawują obywatele. W zależności od okresu historycznego, do którego ten termin odnosimy, obywatele pełnili w państwie różną rolę i w różny sposób sprawowali władzę, dlatego pojęcie demokracja jest terminem wieloznacznym. Po raz pierwszy stykamy się z nim w V w p.n.e. i do dnia dzisiejszego (pomimo swoich ułomności) uchodzi za najlepszy ustrój polityczny. Pozwala on na uczestnictwo obywateli w rządzeniu, co pozwala im stworzyć system, w którym czują się najlepiej, najpełniej potrafią wykorzystać jego zalety. W czasach pandemii przestrzeganie zasad państwa demokratycznego jest utrudnione. Postanowiliśmy przeanalizować te zagrożenia w rożnych wariantach.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Wszystkie analizy zostały zawarte w załącznikach, które szczegółowo relacjonują prace uczniów nad projektem. Dotyczą one wszystkich czterech zaproponowanych wariantów tematycznych:

Zadanie 1: Jak media mówią o koronawirusie? – analiza.

Zadanie 2: Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online? 

Zadanie 3: Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji.

Zadanie 4: Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Wyzwaniem była zdalna praca. Wszystko musieliśmy robić w oparciu o internetowe źródła informacji oraz media elektroniczne. Także współpraca pomiędzy członkami zespołu (przygotowywaliśmy materiały w czasie wymaganej całkowitej izolacji) nie mogła miech charakteru konwencjonalnej "burzy mózgów".

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

16.05.2020 15:14

Super relacja

18.05.2020 15:51

Interesująca praca :)

21.05.2020 17:49

Brawa za współpracę w zespole

27.05.2020 12:52

Brawo Wy!

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś