Zadanie 1. Jak Media mówią o Koronawirusie? - Analiza, Zadanie 2.Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?, Zadanie 3.Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji, Zadanie 4.Zalety i wady demokracji w trakcie kryzysu.

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 14.05.2020

PUNKTY: 2

2

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Chcielibyśmy opisać trzy pierwsze zadania. Dotyczą one bieżących tematów i chcieliśmy bardziej zagłębić się w temat pisząc te prace.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Zad.1

Jak media mówią o koronawirusie – Analiza

Artykuły które będę analizował będą dotyczyć „trzeciego etapu odmrażania gospodarki” czyli łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią korona wirusa które wchodzą w życie 18 maja 2020r. Oba artykuły pochodzą z 13 maja 2020, jeden pochodzi ze strony TVN24.PL a drugi z TVP.INFO, obie strony reprezentują odmienne poglądy.


-Jaki charakter ma tekst: informacji czy opinii? Które elementy są faktami, a które opiniami?

TVP.INFO - Tekst ma charakter informacyjny i nie ma w nim zawartych opinii autora. Artykuł składa się z faktów na temat tego jak zmienią się przepisy.

TVN24.PL - Tekst także ma charakter informacyjny i nie ma w nim zawartych opinii. Informacje zawarte w tekście są faktami.


-Jakie informacje zostały zawarte w tytule i w pierwszym akapicie? Jaki mają wydźwięk?

TVP.INFO – W tytule jest mowa o „odmrażaniu gospodarki” bez sprecyzowania na żadną konkretną usługę którą dotknie zmiana.              W pierwszym akapicie oprócz zaznaczenia, że informacje pochodzą z konferencji premiera, jest także napisane to, że konferencja dotyczyła m.in. gastronomi i salonów fryzjerskich. Tytuł oraz pierwszy akapit dobrze pokazują jak będzie wyglądał cały artykuł i mają wydźwięk informacyjny.

TVN24.PL – Tytuł od razu podaje datę zmian i precyzuje czego one dotyczą. Pierwszy akapit rozszerza informacje z tytułu, informuje on kiedy odbyła się konferencja i mówi także o salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz restauracjach. Podobnie jak w poprzednim przypadku tytuł oraz pierwszy mają wydźwięk informacyjny.

-Czym się te źródła różnią (doborem argumentów, podawanymi danymi, źródłami na które się powołują, stylem językowym)?

Artykuł z TVN24.PL oprócz omówienia zmian mówi także o innych rzeczach które premier Mateusz Morawiecki poruszył na konferencji np. o spadającej liczbie zakażeń we wielu województwach. Tekst przypomina także poprzednie etapy „odmrażania” gospodarki i mówi o planach na przyszłość .Można tam także zobaczyć mapę przypadków koronawirusa w Polsce. TVP.INFO za to bardziej szczegółowo opisuje zmiany, mówi rzeczach takich jak wymogi i wytyczne dla gastronomii i dodaje takie tematy jak: sport, opieka, edukacja, transport publiczny, uroczystości religijne, kina plenerowe, uczelnie. Do niektórych z tych tematów dodana jest także notatka o zmianach które zostaną wprowadzone w najbliższej przyszłości. Oba artykuły powołują się na te same źródła (konferencja premiera) i mają bardzo podobne style językowe.


-Skąd mogą wynikać różnice między tymi przekazami?

Różnice mogą wynikać z tego, że autorzy uważali jedne informacje za ważniejsze od innych i zdecydowali się je rozwinąć kosztem innych. Żadne różnice nie wynikają z poglądów politycznych autorów.


-Z jakich źródeł pochodzą informacje przytaczane przez autorów?

Oba artykuły korzystają z tego samego źródła którym jest konferencja premiera Mateusza Morawieckeigo z dnia 13 maja tego roku. Wystąpienie można było oglądać na TVP INFO


- Które ze źródeł jest według Ciebie bardziej wiarygodne? Dlaczego?

Moim zdaniem oba źródła są równie wiarygodne bo opierają się na samych faktach i nie zawierają opinii autorów. Myślę tez, że zawsze warto przeczytać artykuły z obu stron barykady aby wyrobić sobie zdanie na temat jakiejś sprawy.

Źródła

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/kiedy-fryzjerzy-i-restauracje-beda-otwarte-zasady-pracy-w-czasach-pandemii-covid-19-4582683

https://www.tvp.info/48019463/kolejny-etap-odmrazania-gospodarki-konferencja-premiera


Marcel Hagaj
Zad.2

Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?


2. Dlaczego akurat takie zostało wybrane

Wybrałem ten temat, ponieważ jest on obecnie na czasie oraz jest bardzo dobrym pomysłem na przeprowadzanie wyborów nie tylko prezydenckich, ale także parlamentarnych czy samorządowych. Przeprowadzenie wyborów online jest możliwe, szczególnie w czasie obecnie panującej pandemii - COVID-19. Wyborcy nie będą musieli wychodzić ze swoich domów aby zagłosować na swoich kandydatów. Byłby to system bardzo wygodny jak i bezpieczny dla wyborców. Wprowadzenie wyborów online wiąże się z powstaniem nowych zasad oraz potrzebą dostosowania sprzętu, między innymi bazy danych, czy możliwości serwerowych.

3. Jakie jest rozwiązanie zadania

Moim zdaniem kryteria czy zasady jakie powinny być spełnione, aby wybory były demokratyczne to:

-Każdy obywatel musiałby oddać swój głos pomiędzy określonymi godzinami bez możliwości oddania głosu po wyznaczonym czasie. 

-Obywatel, aby oddać swój głos musiałby podać jedynie swój numer PESEL w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią.

- Numer PESEL musiałby być kodowany po zagłosowaniu po to, aby komisja weryfikująca nie mogła zobaczyć na jakiego kandydata został oddany głos.

-System weryfikujący osoby, które zagłosowały i są już po oddaniu głosu byłyby blokowane w taki sposób, aby jedna osoba nie mogła oddać głosu kilka razy.

- Po zakończeniu wyborów i podaniu wyników portal, na którym zorganizowane były wybory zostałby usunięty .

-Każdy głos będzie traktowany tak samo, czyli bez względu na osobę, jej głos będzie się wliczał do głosowania.

-W głosowaniu mogą brać udział osoby bez względu na płeć jedynie muszą mieć ukończone 18 lat.

Głosowanie online ma swoje wady i zalety. Na początek chciałbym przedstawić zalety takiego pomysłu. Pierwszą zaletą jest możliwość oddania głosu z każdego miejsca w którym mamy dostęp do internetu. Drugą zaletą jest możliwość bardzo szybkiego przeliczenia głosów przez komisję wyborczą dzięki czytelności oddanych głosów bez konieczności długiego czekania na wyniki głosowania. Kolejna zaleta to szybkość przesyłu głosów do komisji wyborczej. Zaletą takich wyborów na pewno byłaby większa frekwencja, niż w wyborach tradycyjnych.

Przejdźmy niestety do wad takiego sposobu głosowania. Pierwsza wada to brak sprzętu w niektórych domach oraz brak wiedzy o internecie starszych osób. Według mnie dobrym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby postawienie w lokalach wyborczych komputera z czytnikiem dowodów dla osób starszych lub osób bez komputera czy telefonu, aby mogły oddać głos online. Druga wada to konieczność jednoznacznego potwierdzenia tożsamości, np. za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, co jednak ogranicza dostępność takiej procedury wyborczej ze względu na jego koszt i bardzo małe rozpowszechnienie. Kolejną wadą jest możliwość wystąpienia problemów technicznych związanych między innymi z brakiem intrernetu, czy zawieszaniem się systemu w czasie głosowania, co w konsekwencji może doprowadzić do unieważnienia wyborów. 

Na świecie możemy spotkać się z formą głosowania online między innymi w takich państwach jak Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Hiszpania, Włochy czy Estonia. W większości z tych państw głosowanie online polega na przyjściu do lokalu wyborczego,

w którym znajduje się komputer do głosowania, który skanuje dowód osobisty osoby, która chce oddać głos i jeżeli jest wszystko w porządku może zagłosować Jednak nie jest to jedyny sposób, ponieważ głosowanie jest też przeprowadzane w pełni online i możemy oddać głos będąc w domu. Te dwa systemy są ze sobą zsynchronizowane i głosy są sumowane. Taki system pozwala na poznanie wyników głosowania w przeciągu kilku godzin.

W Estonii wybory rozpoczynają się głosowaniem przedterminowym, w którym można uczestniczyć na kilka sposobów. Pierwszy sposób wygląda podobnie jak w dniu wyborów: w każdym regionie (prowincji) na 10 do 7 dni przed otwarciem lokali wyborczych można głosować w przynajmniej jednym z nich, na 6 do 4 dni „wczesny” głos można oddać we wszystkich. W okresie wcześniejszego głosowania godziny pracy lokali wyborczych są krótsze. Za granicą można oddać głos korespondencyjnie lub w estońskiej placówce dyplomatycznej, można także głosować na statkach. W dniu wyborów oprócz osobistej wizyty w lokalu wyborczym można także głosować online oraz tradycyjnie. Pierwsze wybory tego typu odbyły się 2005r. i były to wybory samorządowe. W 2005 roku w wyborach samorządowych zagłosowało online 9287 osób, co stanowiło 1,9% wszystkich oddanych głosów. W 2019 roku, w przypadku wyborów parlamentarnych liczby te wzrosły do odpowiednio 247 232 osób i 43,8%.

Przykładem państwa, w którym głosowanie odbywa się przez internet jest również Brazylia. W Brazylii przy głosowaniu i liczeniu głosów wykorzystywany jest system elektroniczny. Przed głosowaniem udostępnia się wyborcom maszyny przeznaczone do szkolenia. Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko zarejestrowani uprzednio wyborcy. Głosowanie elektroniczne dokonuje się na numer etykiety kandydata lub partii, a nazwisko i zdjęcie kandydata oraz nazwę partii lub etykieta pojawia się na wyświetlaczu urządzenia do głosowania. Aby głos był liczony, należy poprawnie wprowadzić swój numer identyfikacyjny. Bezpieczeństwo głosowania opiera się na zastosowaniu podpisu cyfrowego. Wyborcy korzystają z umieszczonych w miejscach publicznych elektronicznych kiosków, w których mogą oddać głos (na 110 mln uprawnionych do głosowania przypada tam blisko 400 tys. kiosków). Dzięki elektronicznym łączom wyniki wyborów są znane w ciągu kilku minut po zakończeniu głosowania. W Brazylii pierwsze głosowanie elektroniczne zastosowano w 1996 roku, natomiast od 2000 roku wszystkie wybory przeprowadzane są w lokalach wyborczych za pomocą maszyn elektronicznych i są obowiązkowe.

Podsumowując, moim zdaniem przeprowadzenie demokratycznych wyborów online

w Polsce byłoby niemożliwe, ponieważ w naszym kraju duża liczba osób nie ma nadal dostępu do internetu.

   

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania? Czy coś okazało się wyzwaniem?


Podczas realizacji zadania zaskoczył mnie fakt, że aż tyle państw stosuje już formę głosowania online i są w stanie w krótkim czasie podać wyniki głosowania. Realizacja zadań nie sprawiła mi większych kłopotów. 


Źródła:

https://polskatimes.pl/elektroniczne-glosowanie-staje-sie-swiatowa-norma-wyniki-wyborow-sa-znane-juz-po-kilku-godzinach/ar/3655712(06.05.2020r )

https://www.wosna5.pl/zasady_prawa_wyborczego(06.05.2020r)


http://www.gryguc.pl/technologia-ktora-zmienia-wybory-zalety-i-wady-e-votingu/ (11.05.2020r)

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie_elektroniczne(11.05.2020r)

https://www.computerworld.pl/news/Brazylia-pionierem-e-votingu,83134.html (11.05.2020r)

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12361/Micha%C5%82%20Czakowski%20E-voting%20na%20przyk%C5%82adzie%20Estonii%20i%20Brazylii%20Studia%20BAS%20nr%203%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (11.05.2020r)


Dawid SikoraZad.3

Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji


Dlaczego akurat takie zostało wybrane?

Temat dyskusji jest dla mnie tematem idealnym. Od zawsze wszyscy powtarzali, że bardzo dużo mówię, a teraz ja się z tym utożsamiam. Uwielbiam rozmawiać lub dyskutować z drugą osobą. Nie wyobrażam sobie mojego dnia bez przeprowadzonej z kimś konwersacji. Mówienie w jakimś stopniu jest moim zainteresowaniem. Kolejnym moim zainteresowaniem pasującym do tematu, który wybrałam jest właśnie to, że bardzo lubię rozwiązywać różnorodne problemy. Jest to według mnie bardzo ciekawe. Uważam, że oba moje zainteresowania idealnie łączą się z tematem.

 

Jakie jest rozwiązanie zadania?

Na początku zastanówmy się nad znaczenie słowa dyskusja. Jest to sposób wymiany poglądów na określony temat. Aby rozmowę można było nazwać dyskusją, muszą w niej uczestniczyć co najmniej dwie osoby. Rozmowa ta musi być popierana argumentami. Dyskusja może występować w dwóch formach, ustnej i pisemnej. Ma ona określone zasady. Istnieje ich wiele, ale jest jedna najważniejsza - umiejętność słuchania i nieprzerywania sobie nawzajem. Inną jedną z ważniejszych zasad jest szacunek dla drugiej osoby. Gdy nie szanujemy innych, inni mogą robić to samo. Kolejną zasadą jest dawanie innym możliwości na wypowiedzenie się. Nasze wypowiedzi powinny być krótkie oraz powinny mieścić się w wyznaczonym czasie. Każdą wypowiedź powinniśmy również popierać argumentami, inaczej nasza dyskusja nie byłaby dyskusją tylko zwykłą konwersacją.   

       Czasem zdarza się, że ludzie nie potrafią przestrzegać zasad dobrej dyskusji. Przekrzykują się, nie dają wypowiedzieć się drugiej osobie - wówczas zasady dobrej debaty są łamane. Takim przykładem są spotkania polityków w telewizji. Każdy z nich stara się przekonać ludzi do swoich poglądów, często nie zwracając uwagi na zasady odpowiedniej i uczciwej dyskusji. Rozmawiając na tematy związane, np z gospodarką, każdy polityk stara się udowodnić, że to za rządów jego partii było lub będzie lepiej. W najgorszych przypadkach politycy obrażają się wzajemnie, co nie jest odpowiednie podczas dyskusji, która jest rozmową polegającą na kulturalnej konwersacji. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji może być zakończenie dyskusji przez prowadzącego lub brak ponownego zaproszenia do uczestnictwa w kolejnych dyskusjach.


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania? 


 Moim zdaniem najbardziej zaskakujące było to, że podczas przystąpienia do zadania myślałam, że wiem bardzo dużo o dyskusji lecz okazało się to nieprawdą. Dyskusja to bardzo obszerny temat, który posiada wiele zagadnień. Zaskoczyło mnie również to, że dyskusja to nie tylko to co widzimy w telewizji, ale to również nasze wyrażanie opinii na co dzień lub rozmowa z koleżanką, którą zazwyczaj popieramy argumentami. Dostrzegłam również, że podczas rozmowy z osobą znajomą nie zwracamy uwagi na wyrażenia, ale poprzez wykonanie zadania dowiedziałam się, że każda rozmowa powinna być przeprowadzana w sposób kulturalny i z szacunkiem dla drugiej osoby.

Uważam, że odpowiednia komunikacja w życiu gra bardzo dużą rolę, gdyż poprzez kulturalną rozmowę reprezentujemy się z lepszej strony. Jeżeli wszyscy ludzie na świecie komunikowali by się ze sobą w prawidłowy sposób, nie byłoby konfliktów czy wojen, a Nasz świat stałby się piękniejszy. Ludzkość potrafiłaby się w końcu ze sobą dogadać.


Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja (08.05.2020)

https://planszedydaktyczne.pl/zasady-kulturalnej-dyskusji (08.05.2020)

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/8-warunkow-dobrej-dyskusji/tm5zeb (08.05.2020)


Wiktoria B.
Zad.4

Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu


Dlaczego akurat takie zostało wybrane?

Wybraliśmy ten temat, ponieważ jest, ciekawy i bardzo ważny. Jest tak, bo bardzo ciekawi nas ostatnio poruszany temat wyborów korespondencyjnych i kontrowersje z nimi związane.


Jakie jest rozwiązanie zadania?

Głównymi zasadami demokracji są:

- zasada suwerenności narodu,jest ona w każdym demokratycznym państwie. Jej założeniem jest, że źródłem władzy jest naród (wszyscy obywatele państwa) . 

- zasada pluralizmu, poszanowywuję różne obyczaje, religie, poglądy, idee, kultury. 

- zasada podziału władzy opiera się na funkcjach prawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, które są od siebie niezależnym oddziałem.

- zasada konstytucjonalizmu oznacza, że konstytucja jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwie. 

- zasada praworządności, zwana jest także zasadą legalizmu.. Polega na tym, że różne podmioty i instytucje i obywatele muszą przestrzegać obowiązującego prawa w danym państwie

-zasada przedstawicielstwa polega na wyborze przez naród swych przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę i reprezentować nas na tle innych krajów.


Inne formy sprawowania władzy to:

monarchia, forma władzy, w którym reprezentantem jest monarcha (król, car, cesarz itp.). Sprawuje władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie ze swoimi wspólnikami np. partner władcy. Obecnie monarcha jest tylko reprezentantem danego kraju. 

totalitaryzm, to system rządów polegający na całkowitym podporządkowaniu społeczeństwa i jego ubezwłasnowolnienie.. Cel ten osiągano gdyż istniała tylko jedna partia sprawująca władzę, a wszelkie próby powoływania partii czy organizacji opozycyjnych były likwidowane w zarodku; czasami godzono się na istnienie innych partii politycznych, ale były one ściśle podporządkowane partii rządzącej, a ich członkowie mieli głos tylko w sprawach drugorzędnych.

oligarchia, forma władzy, którą sprawuję niewielka grupka ludzi. Są oni jednymi z najbogatszych i najbardziej wpływowych osób w społeczeństwie. Członkowie takiej uprzywilejowanej elity dbają o to, by ich rządom nie zagroził ktoś nowy, jednostka wywodząca się spoza ich grupy..


Zaletami demokracji w czasie kryzysu są:

-możliwość oddania głosu, mimo pandemii;

-łatwy dostęp do dóbr,

-służby zdrowia, edukacji, mimo,

-że występuje tak poważny kryzys

-wyrażanie swoich poglądów,

-mimo, że niektórym może się nie podobać polityka państwa w czasie pandemii. 

Wadami demokracji w czasie kryzysu są:

-brak kampanii wyborczej, przez co kandydaci nie mają równych szans na wybór ich przez obywateli

-demokracja wymaga głosowania, które w trakcie pandemii jest niebezpieczne ponieważ wiele ludzi mogłoby zachorować na chorobę (taką jak koronawirus)


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania? Czy coś okazało się wyzwaniem?

Zaskakująca była ogólnie sama praca zdalna. Była trudna, bo samodzielnie poszukiwaliśmy informacji z różnych źródeł na ten temat. Wiele się nauczyliśmy i lepiej poznaliśmy tą kwestię. 


Źródło: http://aleklasa.pl/c319-historia/dzieje-ustroju/formy-sprawowania-wladzy

https://eszkola.pl/wos/wady-i-zalety-demokracji-4905.html 

https://eszkola.pl/wos/zasady-demokracji-4878.html


Wszystkie artykuły odwiedzone 07.05.2020


Mikołaj K.

Franek R.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjny i nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych i reprezentowanych przez nie partii”.
Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]


Naszym zdaniem najbardziej zaskakujące podczas realizacji zadań było to jak bardzo potrafiliśmy się zjednoczyć. Pomimo tego, że nasze prace się różniły to i tak wspieraliśmy się. Największym wyzwaniem dla nas był brak możliwości spotkań spowodowanych pandemią koronawirusa.

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

16.05.2020 15:14

Ciekawa relacja :)

18.05.2020 15:55

Komentarz usunięty przez administrację

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś