1. Noś maseczki - chroń siebie i innych; 2. Dobre i złe praktyki w dyskusji.

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 08.05.2020

PUNKTY: 5

6

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]
 1. Nasz zespół wybrał zadanie "Jak media mówią o koronawirusie? - Analiza". (1. Noś maseczki - chroń siebie i innych)


Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie to temat, który całkowicie zmienił rzeczywistość moich uczniów. Zdalne nauczanie, lęk o zdrowie najbliższych, dezinformacja medialna, to wszystko wpłynęło na ich wybór. Otwarcie stwierdzili, że wszystkie pozostałe tematy bezpośrednio lub pośrednio są powiązane z pandemią.

Chcieli się zmierzyć z tym tematem i jednocześnie trochę go oswoić.

Nie tylko być uczestnikiem projektu "Młodzi Głosują" , ale przede wszystkim zrozumieć, co dzieje się wokół nich. 


2.Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji (2. Dobre i złe praktyki w dyskusji)

Uczniowie klasy ósmej zajęli się problemem dyskusji i debaty w przestrzeni publicznej. W oparciu o materiał filmowy (zamieszczony w prezentacji) analizowali zachowanie polityków i oceniali dobre i złe praktyki prowadzenia dyskusji.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Zadanie nr 1 (1. Noś maseczki - chroń siebie i innych)


Krok 1 (1. Noś maseczki - chroń siebie i innych)

Znajdź w mediach dwa artykuły lub wideo-reportaże dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce.

 1. Wspólnie z uczniami utworzyliśmy zespół "Młodzi Głosują" w programie MS Teams.
 2. Wszyscy uczniowie wyszukiwali informacji dotyczących koronawirusa w Polsce i odsyłali je w zadnich zespołu, do wglądu całej grupy.
 3. Na spotkaniu omówiliśmy przysłane materiały i wspólnie wybraliśmy dwa z 29.04.2020 :

https://wyborcza.pl/7,162657,25904764,wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-maseczkach.html

https://www.tvp.info/47802895/z-czego-najlepiej-zrobic-maseczke-eksperci-radz


Krok 2

Analiza

 1. Oba artykuły mają charakter informacyjny.
 2. Z tytułów i pierwszych akapitów dowiadujemy się, że epidemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na maseczki (TVP info) oraz , że pojawia się wiele pytań dotyczących nakazu zasłaniania ust i nosa (Wyborcza).
 3. TVPinfo powołuje się na badania ekspertów, Wyborcza prowadzi artykuł w charakterze Q&A - pytania i odpowiedzi.
 4. Oba źródła są dla uczniów mało czytelne, ponieważ TVPinfo z jednej strony pisze o maseczkach, ale przytoczone informacje eksperckie, budzą u uczniów pytania, czy w ogóle maseczki są skuteczne. Wyborcza stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące maseczek, ale ponieważ przytacza liczne listy od czytelników, najważniejsze odpowiedzi giną.
 5. Konkluzja uczniów - musimy sami zorganizować kampanię medialno - informacyjną na podstawie informacji zamieszczonych na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos


Krok 3

Rozwiązanie proponowane przez zespół uczniowski.

Podział zadań:

 1. Grupa 1 - film - scenariusz, aktorzy, montaż https://www.youtube.com/watch?v=PaBYQNTSue4&feature=youtu.be
 2. Grupa 2 - plakat - projekt i realizacja w programie canva.com (plakat w załączniku)
 3. Grupa 3 - ankieta - przygotowanie pytań w programie MS Forms, analiza wyników (w załączniku)

Kampania:

 1. 6.05.2020 liderzy klasowi zamieścili przygotowane materiały na grupach klasowych na Whats App z prośbą, by ich szkolni koledzy po zapoznaniu się z nimi, wypełnili i odesłali ankiety - ankieta była aktywna do godz. 20.00 7.05.2020.
 2. 6.05.2020 nauczyciel prowadzący zamieścił te same materiały na grupie nauczycielskiej Whats App
 3. W ten sposób do projektu "Młodzi Głosują" włączeni zostali wszyscy uczniowie klas IV - VIII
 4. 8.05.2020 materiały pojawią się również na szkolnej stronie Facebook 


Zadanie nr 2 (2. Dobre i złe praktyki w dyskusji)

Krok 1

Na lekcji WOS przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady dyskusji.

Krok 2

Obejrzeliśmy fragment programu "Kawa na ławę"

Wybraliśmy dwa zespoły uczniowskie, których zadaniem było opracowanie plakatów przedstawiających dobre i złe praktyki w dyskusji.

Krok 3

Prezentacja i omówienie pracy grup uczniowskich:

https://prezi.com/view/BVgvE3Iw7pVoMGGrHhdK/


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Największe wyzwania: (1. Noś maseczki - chroń siebie i innych)

 1. Praca zdalna - uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniem pracy na odległość, odpowiedzialnie podejść do wspólnej pracy, która opierała się na systematycznych spotkaniach w wyznaczonym dniu i godzinie.
 2. Opanowanie nowych narzędzi pracy takich jak program canva.com, MS Teams, MS Forms.
 3. Zróżnicowanie wiekowe - projekt realizowali uczniowie klas IV - VIII, należało tak podzielić zadania, by każdy z nich mógł je zrealizować samodzielnie.


Największy sukces:

 1. Udana praca zespołowa.
 2. Skuteczna ocena koleżeńska, z zachowaniem krytyki konstruktywnej i wsparcia, uczniowie na formom prezentowali swoje prace i wspólnie je oceniali, wspólnie również motywowali się do pracy.
 3. Podczas spotkania podsumowującego projekt, uczniowie wyrazili szczerą chęć realizacji kolejnych projektów w przyszłym roku szkolnym.  


Dokumenty dodatkowe

Galeria zdjęć


Podobało Ci się

Komentarze

11.05.2020 11:27

Super!

Józef

Mistrz

11.05.2020 14:06

Bardzo dobra praca :)

Alicja

Mistrz

11.05.2020 19:27

Jesteśmy pod wrażeniem Waszej pracy :)

18.05.2020 15:56

Konkretna praca !

27.05.2020 12:38

Ciekawa relacja.

02.06.2020 10:50

Ciekawa praca :)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś