1. Otwarcie żłobków i przedszkoli według TVP.INFO, a według TVN24 2. Demokracja katalizatorem działań – czyli, czy ,,ustrój sprzyjający równości” jest pozytywnie wykorzystywany podczas kryzysu. 3. Demokratyczne wybory. 4. Co dyskusja może o nas powiedzie

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 03.05.2020

PUNKTY: 4

5

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]
  1. Wybrałyśmy zadanie pierwsze: ,,Jak media mówią o koronawirusie? – analiza”, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym problemem jest pandemia oraz że stała się ona dużą przeszkodą w przeprowadzeniu wyborów. Jednym z najpopularniejszych tematów w Polsce w ostatnich dniach jest otwarcie żłobków i przedszkoli, dlatego na tym opierzemy naszą pracę. Wybrałyśmy dwa artykuły: jeden ze strony TVP.INFO, a drugi ze strony TVN.24, które komentują podjętą niedawno decyzję rządu na temat otwarcia żłobków i przedszkoli 6 maja. 
  2. Od kilku tygodni Polacy mierzą się z niespodziewaną sytuacją - koronawirusem. Dla wszystkich ten czas jest trudny i cały świat jest zmuszony zmierzyć się z wieloma problemami, w tym kryzysem gospodarczym, konfliktami związanymi z podejmowaniem konkretnych, według zdania części – niesłusznych, decyzji. Dlatego zdecydowaliśmy się wziąć pod lupę to, co daje nam demokracja w Polsce: jakie są jej zalety i jakie wady.
  3. Wybrałyśmy temat ,,Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online”, żeby przedstawić naszą opinię na ten temat jako osoby niepełnoletnie, nie mogące jeszcze zagłosować w wyborach.
  4. Wybrałyśmy ten temat, ponieważ ze względu na swoją powierzchowną prostotę wydał nam się intrygujący oraz ponieważ odczułyśmy, że mamy na ten temat wiele przemyśleń oraz spostrzeżeń, które mogą wydać się ciekawe. 
Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Zadanie 1

1. Jaki charakter ma tekst: Informacji czy opinii?

·        Zarówno pierwszy jak i drugi tekst, które znalazłyśmy mają charakter informacji. Mimo wszystko sprytnym zabiegiem okazało się być przedstawianie opinii za pomocą dialogów, co skutecznie może zmylić czytelników.

2. Jakie informacje zostały zawarte w tytule i pierwszym akapicie? Jaki mają wydźwięk?

·        W tekście znalezionym na stronie TVN24 w tytule zawarty był negatywny komentarz na temat otwarcia żłobków i przedszkoli. Tytuł miał wprowadzać negatywne nastawienie do decyzji rządu.

·        W tekście znalezionym na stronie TVP.INFO w tytule zostały zawarte informacje na temat planu rządu. Ma wywoływać pozytywne emocje co do planu rządu.

3. Czym się różnią te źródła?

·        Źródła różnią się poglądami politycznymi oraz nastawieniem wobec decyzji rządzących. Różnią się również źródłem finansowania: TVN24 jest prywatną spółką akcyjną, natomiast TVP.INFO jest finansowane z dotacji państwowych.

4. Skąd mogą wynikać te różnice?

·        Z pewnością mogą na to wpływać inne postawy względem polityki, jakie reprezentują owe programy lecz także odmienne poglądy. Zauważalne jest, że TVP.INFO propaguje bardziej prawicowe poglądy.

 5. Z jakich źródeł pochodzą informacje przytaczane przez autorów?

Linki do artykułów:

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-jakie-srodki-ostroznosci-zachowac-wysylajac-dziecko-do przedszkola-4571521

https://www.tvp.info/47818456/dotarlismy-do-planow-rzadu-tak-chca-otwierac-zlobki-i-przedszkola

6. Które ze źródeł (według mnie) jest bardziej wiarygodne i dlaczego?

·        Według nas bardziej wiarygodnym źródłem jest TVN24. Władze mediów publicznych ( TVP) są obsadzane przez partię rządzącą oraz dotowane przez Państwo, dlatego przedstawiają wydarzenia w sposób odpowiadający władzy. TVN24 można uznać za bardziej wiarygodne źródło dlatego, że jest to telewizja prywatna, niezależna od władz, w związku z tym nie jest zainteresowana przedstawianiem informacji w sposób stronniczy. Ponadto, bez względu na to jaka partia sprawuje władzę w kraju, potrafią jednakowo komentować potyczki i mocne strony władzy.


Zadanie 2

Demokracja to ustrój, który mówi o obywatelach jako osobach, podejmujących najważniejsze decyzje w sprawie państwa i przedstawiający ich jako wolnych i równych wobec prawa. Poprzez to mowa także o pluralizmie politycznym oraz trójpodziale władzy.

Demokracja, w porównaniu do innych ustrojów (autorytaryzm, totalitaryzm) daje obywatelom dość dużą swobodę, co w obecnej sytuacji jest wartościową możliwością. Polacy mogą wyrażać swoje zdania na temat wydarzeń i decyzji, które mogą też być wskazówkami dla przedstawicieli Polski, pozwalającym podejmować mniej inwazyjne oraz spotykające się z większą aprobata większości ludności decyzje. Niemniej owa wolność może być nadużywana. Przez panujące negatywne nastroje ludność jest bardziej skłonna to wielu samolubnych działań, a chaos, który panuje przez niezdecydowanie, jest jak najbardziej niepożądany. Wiąże się to również z częściowym ignorowaniem niektórych zarządzeń. Demokracja jednak sama w sobie ma już wiele luk, przez sam kryzys są one bardziej zauważalne. Osłabia to struktury państwa i może prowadzić do wielu niekorzystnych skutków, na przykład rozwinięcia się korupcji, która, tak jak w przypadku Japonii pod koniec XIX wieku, może doprowadzić do tragicznych skutków, a nawet bankructwa. Problemy związane z przestępczością mimo gwarantowanej przez demokratyczny ustrój równości nie są nagłośniane, a to wszystko przez wywoływany zamęt. W ludziach tworzy się zalążek paniki, który tak samo może pchać do przeróżnych działań, ponieważ sami nie są przyzwyczajeni do ograniczeń wolności.

Demokracja ma wiele wad, które są coraz bardziej widoczne. Mimo wszystko ustrój ten ma też wiele zalet, które zapewniają nam swego rodzaju wsparcie w owym trudnym czasie.Zadanie 3

1.    Na 28 krajów Unii Europejskiej, zarówno w jej zachodniej jak i wschodniej części, jakakolwiek forma głosowania elektronicznego jest dostępna tylko w trzech. Są to Belgia, Estonia i Francja. IDEA podaje także, że taką możliwość mają obywatele Bułgarii, jednak dane pochodzą z 2017 roku. Rok wcześniej odbyło się tam referendum, w którym Bułgarzy opowiedzieli się „za” takim rozwiązaniem. W grudniu 2018 roku bułgarski minister sprawiedliwości - Danaił Kiriłow ogłosił jednak, że z obawy o bezpieczeństwo prowadzenia takiego sposobu głosowania, rząd wycofa się z tego pomysłu.

ESTONIA

 i-Voting to unikalne rozwiązanie, które w prosty i wygodny sposób pomaga zaangażować ludzi w proces zarządzania. W 2005 r. Estonia stała się pierwszym krajem na świecie, który odbył wybory ogólnokrajowe przy użyciu tej metody, a w 2007 r. stała się pierwszym krajem, który wykorzystał i-Voting w wyborach parlamentarnych. W wyznaczonym okresie przed głosowaniem wyborca loguje się do systemu za pomocą dowodu osobistego lub mobile-id i oddaje kartę do głosowania. Tożsamość wyborcy zostaje usunięta z karty do głosowania, zanim trafi do Państwowej Komisji Wyborczej w celu liczenia, zapewniając w ten sposób anonimowość.

FRANCJA I BELGIA

 Spośród trzech krajów wymienionych przez IDEA, w Belgii i Estonii głosowanie elektroniczne jest powszechne i stosowane w całym kraju (choć w Belgii istnieją pojedyncze lokale, gdzie nie jest to możliwe), podczas gdy we Francji taką formę oddawania głosu mogą stosować tylko gminy powyżej 3,5 tys. mieszkańców. Zastosowanie maszyn do głosowania oddano tam do decyzji organów wyborczych, tak więc głosowania elektronicznego we Francji, która jest uznawana za „zachodnią demokrację”, nie można uznać za „standard”.

 

2. .Wybory muszą być powszechne (według konstytucji), czyli każdy musi mieć do nich dostęp. Aby przeprowadzić wybory przez Internet potrzebna jest infrastruktura oraz urządzenia. Urządzenia do głosowania muszą zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, żeby obca osoba nie mogła podszyć się pod głosującego, w ten sposób będzie również zapewniony konstytucyjny wymóg bezpośredniości wyborów. Urządzenia do głosowania przez Internet muszą jednocześnie zapewniać wymóg tajności, bo każda osoba głosująca powinna mieć bezpieczny i anonimowy dostęp do głosowania, nieznany innym osobom. Dzięki temu nikt inny nie będzie wiedział jak zagłosowała dana osoba.


3.

   Zalety głosowania przez Internet:

- zwiększenie frekwencji wyborczej;

- głosowanie jest bardziej ekologiczne oraz mniej kosztowne niż tradycyjne wybory;

- można uniknąć niektórych nierozwiązanych problemów np. dorzucania głosów do urn;

- szybsze zliczanie głosów przez komputer;

- w czasie koronawirusa, dzięki głosowaniu przez Internet uniknęlibyśmy spotkania z obcymi (być może zarażonymi) osobami.

4.

    Wady głosowania przez Internet:

- problem z zagłosowaniem rodzin, które nie posiadają komputera (urządzenia), przez które mogliby zagłosować;

- problemy ze stabilnością czy uruchamianiem komputerów wyborczych, co przy ściśle określonym czasie prowadzenia wyborów, może uniemożliwić oddanie głosu znacznej liczbie wyborców;

- brak gwarancji anonimowości. Anonimizację głosów prowadzi jedynie system centralny, pozostający w przeciwieństwie do niepodpisanej karty wyborczej poza kontrolą wyborcy;

- konieczność silnego i jednoznacznego potwierdzenia tożsamości np. za pomocą podpisu kwalifikowanego;

 - niezdefiniowany poziom bezpieczeństwa komputerów wyborczych, opartych przeważnie o systemy operacyjne ogólnego przeznaczenia i specjalizowane oprogramowanie, nie poddawane jednak niezależnej certyfikacji bezpieczeństwa według uznanych norm (Common Criteria), co nie daje gwarancji uczciwości głosowania;

-zmniejsza się także transparentność i audytowalność procedury wyborczej ze względu na brak bezpośredniego wglądu członków komisji.


Zadanie 4

Dyskusja to wymiana zdań, w której uczestnicy argumentują swoje zdania, w celu udowodnienia swoich racji.

Każda osoba, uczestnicząca w dyskusji, jest zmuszona zachowywać się kulturalnie względem osoby mówiącej. Nie należy przerywać, używać niecenzuralnego słownictwa, podnosić głosu czy narzucać swojego zdania. Należy mówić jasno, zrozumiale dla otoczenia i zwięźle, a treść wypowiedzi nie powinna obrażać żadnej osoby dyskutującej. Często wymienianą zasadą dobrej dyskusji jest także utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

Samą komunikację międzyludzką dzielimy na werbalną (za pomocą słów) oraz niewerbalną (za pomocą mimiki, gestów i tonu). Każda część jest równie ważna, ponieważ niektóre aspekty konwersacji między innymi nadmierna gestykulacja, czy jąkanie może zostać odebrane dwojako. Z punktu psychologicznego poszczególne gesty mogą wskazywać na pewne postawy bądź ukrywane emocje. Przykładowo zbyt szybkie mówienie może wskazywać na kłamstwo, a krzyżowanie rąk na piersiach wskazuje na nieufność. Inne ciekawostki:

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/savoir-vivre/mowa-ciala-jak-ja-odczytac/9eq09es

Dyskusja nie może istnieć bez ogólnego przestrzegania zasad kultury. Przede wszystkim nieprzerywania sobie i szanowania wypowiedzi drugiej osoby. W momencie, kiedy owe zasady są łamane (a tak jest najczęściej), dyskusja może łatwo zamienić się w kłótnie. Ze względu na różnice poglądów, przy czym wiele osób jest nietolerancyjnych, dyskutanci mogą dać się pokierować swoimi emocjami. Łatwo wtedy stracić kontrolę. Nieprawidłowo przeprowadzona dyskusja może doprowadzić do wielu konfliktów. Ciekawe zjawisko pojawia się także w momencie, kiedy dyskutującym kończą się argumenty.  Ze względu na to, że żaden uczestnik nie chce się przyznać do zaistniałej sytuacji, wiele zachowań kierowanych przez poczucie, że przegrywa się dyskusję, prowadzi do łamania zasad. Przykładami takich zachowań mogą być: zarozumiałe komentarze, ignorowanie poprzednich wypowiedzi, nadmierna pewność siebie, nieoficjalna postawa itd.

W polityce, podczas debat czy dyskusji, można zarządzić kilkuminutową przerwę. W ten sposób emocje związane z na przykład odmiennymi poglądami, mogą opaść, a osoby uczestniczące mają szansę na chwilę przemyśleń i przygotowania następnych argumentów. Dobra opcją może się okazać także w przypadku krytycznych sytuacji wprowadzenie możliwości eliminowania pewnych osób dyskutujących, które notorycznie łamią zasady i zachowują się w sposób nieodpowiedni. W przypadku drobnych sprzeczek lub wykroczeń dobrze jest zwrócić uwagę bądź upomnieć.

Sama dyskusja kieruje się ściśle określonymi zdaniami, jednak odpowiednio przeprowadzona może się okazać fascynująca. Należy szanować siebie i innych, a także zachowywać się w sposób opanowany i wyrozumiały.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]
  1. Zaskakująca byłą różnica między poglądami obu platform (TVN24 i TVP.INFO). Każda platforma miała inne zdanie na temat decyzji rządu o otwarciu żłobków i przeszkoli. Najbardziej zaciekawił nas jednak powód owych różnic oraz sposób w jaki informacje są przekazywane za pomocą tych stacji.
  2. Wyzwaniem było spojrzenie na całą sytuację z różnych perspektyw, aby nie wykazywać się zbytnią stronniczością. Jednakże najbardziej niespodziewane były dla nas mocne, w złym tego słowa znaczeniu, słowa, jakie da się znaleźć w Internecie na temat demokracji w obecnej sytuacji.
  3.  Naszym zdaniem wybory prezydencie mogłyby zostać przeprowadzone przez Internet. Jednym z powodów są osoby, które nie mają możliwości dotrzeć do punktu, w którym oddaje się głos, ze względu np. na niepełnosprawność . Gdybyśmy przeprowadzili takie głosowanie, mogłaby się podnieść frekwencja wyborcza. Wiele osób nie ma czasu na dojazd, ponieważ są zapracowani, a taką możliwością zagłosowania mogliby zrobić to obojętnie z jakiego miejsca, nie będąc nawet w domu. Dla osób starszych, nie potrafiących technicznie obsługiwać takiego głosowania, wybory mogłyby się odbywać przez połączenie starego typu wyborów z internetowym. Głosowanie przez Internet, czyli tzw. I-voting, jest powszechny w zaledwie kilku krajach na świecie. Przykładem wprowadzenia nowej metody brania udziału w wyborach jest Estonia. Głosowanie przez Internet obowiązuje tam od 2005 roku. Próbę wprowadzenia I-votingu podjęły też władze Szwajcarii, Francji i Filipin. Polska również mogłaby spróbować, jeśli nie odniosłoby to dobrych skutków, to kolejne wybory mogłyby się odbyć normalnie. Patrząc na obecną sytuację, która stale się zmienia, dużo osób będzie bało się pójść na wybory ze względu na swoje zdrowie oraz obecną sytuację. Przy użyciu komputerów do głosowania, umożliwimy rezygnację z papierowych kart wyborczych, a co za tym idzie niemalże natychmiastowym zliczaniem głosów w pamięci operacyjnej komputera i przekazywanie ich do systemu centralnego. Oczywiście wzrośnie też znacznie możliwość wystąpienia niemiarodajnego wyniku wyborów, ze względu na ryzyko fałszowania głosów, jednak uważamy, że przy dobrze przeprowadzonych wyborach internetowych, ryzyko to znacznie zmaleje. Warto byłoby też wspomnieć, że w przypadku tradycyjnych wyborów owe ryzyko także istnieje.
  4. Sam temat nie sprawił nam wiele problemów, ponieważ niejednokrotnie prowadziłyśmy dyskusję, a wiele z nich da się zaobserwować z telewizji bądź mediach społecznościowych. Interesujące okazało się spojrzenie na owy temat z punktu psychologicznego i przeanalizowanie go pod kątem tej dziedziny.

 

 

Źródła:

Zadanie 2

- https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/demokracja;3891717.html

- https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

- https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/2467/4/1/demokracja.pdf

Zadanie 3

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82osowanie_elektroniczne

https://www.dziennikwschodni.pl/polityka/opozycja-apeluje-o-przesuniecie-wyborow-prezydenckich,n,1000262538.html

https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/glosowanie-elektroniczne-to-standard-w-zachodnich-demokracjach-sprawdzamy-wpis-po,961141.html

 https://e-estonia.com/solutions/e-governance/i-voting/

 

 Podobało Ci się

Komentarze

04.05.2020 21:40

ciekawy temat do dyskusji

11.05.2020 11:37

Super relacja!

Józef

Mistrz

11.05.2020 14:04

Świetna praca!

14.05.2020 14:18

Super praca !

26.05.2020 11:34

Bardzo ciekawie przeprowadzone badania, mnóstwo pracy i efekt wow!!!

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś