Analiza informacji dotyczących pandemii\ Wybory online w Polsce?\ Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 20.04.2020

PUNKTY: 6

7

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

ZAD.1

Rozwiązałam zadanie pierwsze, ponieważ wydawało się bardzo ciekawe. Dzięki porównaniu dwóch odmiennych źródeł informacji przekonałam się, jak bardzo ważne jest "filtrowanie" wiadomości, które czytamy. Zadanie pomogło mi zrozumieć, że warto zawsze opierać się na kilku różnych relacjach, aby ostatecznie samemu sformułować własną opinię na dany temat. Wybrałam je także, ponieważ interesuję się bieżącymi wydarzeniami oraz dziennikarstwem. 

ZAD.2

W ramach zadania drugiego przygotowałam filmik, do którego link zamieszczam tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=OMjl-fjlCjg&feature=youtu.be

Zachęcam do obejrzenia!

ZAD.4

Wybrałam zadanie czwarte, ponieważ uważam, że wiedza o tym, jak wygląda demokracja i jak może się zmienić w czasie kryzysu może przydać się każdemu. Dzięki temu zadaniu zobaczyłam, jakie zalety i wady niesie ze sobą demokracja w ostatnim czasie.  

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Rozwiązanie zadania pierwszego, które przygotowałam, na pewno jest zaskakujące i ciekawe. Historia, którą przedstawiłam, skłania do przemyśleń i zastanowienia się nad własnym postępowaniem w dobie pandemii. Zadanie zostało także wykonane z pełną dbałością o szczegóły. Dzięki niemu możemy wgłębić się w polską scenę dziennikarską oraz poznać przy tym problemy wszystkich mieszkańców naszego kraju.

ZAD.4 

Demokracja to władza ludu (z gr. demos-lud, kratos-władza). Dokładniej ustrój, w którym obywatele państwa w wyborach powszechnych wybierają sprawujących władzę. Dzięki temu mają wpływ na jego rozwój. Po upływie kadencji następuje cykliczna zmiana przedstawicieli, Ich władza ograniczona jest prawem spisanym w konstytucji. 


Głównymi zasadami demokracji są: 

-suwerenność narodu, 

-zasada reprezentacji, 

-poszanowanie praw mniejszości, 

-trójpodział władzy, 

-państwo prawa, 

-zasada pluralizmu, 

-tolerancja, 

-wolność słowa, 

-wolność dostępu do informacji. 


Inne formy sprawowania władzy jakie znam to: 

-monarchia (ustrój państwa, w którym władzę sprawuje jedna osoba, najczęściej dożywotnio; przykładami monarchów są: król, cesarz, faraon, sułtan, car.), 

-oligarchia (forma rządów sprawowanych przez małą grupę ludzi, należącą do wysokich warstw społecznych; kontrolują i uzależniają od siebie innych ludzi), 

-republika (z łac. res publica- rzeczpospolita; ustrój polityczny, w którym najwyższe organy państwa wybiera się podczas wyborów, do sprawowania władzy przez określony czas), 

-autorytaryzm (polega na nieograniczonym sprawowaniu władzy, przez jedną osobę lub partię), 

-totalitaryzm (ustrój podporządkowujący społeczeństwo jednej partii rządzących, kontrolujących wszystkie dziedziny życia). 


Zalety demokracji podczas kryzysu: 

  • Dużym plusem jest rozłożenie odpowiedzialności. Dzięki temu nie ciąży na jednej osobie. 
  • Praworządność- ludzie potrzebują rad, jak mają się zachowywać, co robić, a czego nie. 
  • Pluralizm może prowadzić do znalezienia rozwiązania kryzysu. 


Wady demokracji podczas kryzysu: 

  • „Inni znaczy winni” - przez presję, stres, za dużą odpowiedzialność lub po prostu chęć „umycia rąk” może dojść do przekazywania władzy innym osobom. Niekiedy tym, którzy nie powinni jej otrzymać. Przez to może dojść do dużych szkód w państwie, które ciężko naprawić.  
  • Pluralizm może prowadzić do niepotrzebnej paniki.  


Kryzys w państwie może doprowadzić do zmienienia się formy władzy. Rządzący, aby chronić ludzi, wprowadzają różne ograniczenia (myśląc, że są najlepszym rozwiązaniem) czasami sprzeczne z prawem. Zapominają, że jest demokracja. Może też dojść do wykorzystania kryzysu jako słabości narodu i przejęcia władzy rozpoczynając ustrój autorytarny. 


Źródła:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

http://aleklasa.pl

https://pl.wikipedia.org

https://partiazieloni.pl


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Najbardziej zaskakujące okazały się różnice w przekazach analizowanych stacji telewizyjnych. To niebywałe jak ważna może być nawet kolejność przedstawiania informacji! Wyzwaniem okazało się na pewno szukanie podobnym do siebie przekazów.

Dokumenty dodatkowe

Podobało Ci się

Komentarze

Majka

Praktyk

20.04.2020 17:48

Super ralacja.

Majka

Praktyk

21.04.2020 15:52

Dobra relacja.

27.04.2020 21:09

bardzo ładna praca

Józef

Mistrz

29.04.2020 09:22

Ciekawa praca :)

03.05.2020 19:01

Wartościowe spostrzeżenie o ,,filtrowaniu"! Obyśmy wszyscy posiadali tą umiejętność, życzę powodzenie! ;)

04.05.2020 21:50

...ale to już wiemy

Alicja

Mistrz

11.05.2020 19:40

Dobra robota :)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś