Wybory prezydenckie podczas światowej pandemii- czy to możliwe?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 17.04.2020

PUNKTY: 6

6

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

W tej pracy opiszemy następujące zadania: "Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?" oraz ":Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu".

Poprzez środki masowego przekazu dowiadujemy się o problemach związanych z przeprowadzeniem wyborów w obecnej, trudnej sytuacji. Uznałyśmy, iż odpowiadając na te pytania jesteśmy w stanie najlepiej wykazać się naszą wiedzy oraz pogłębić ją dzięki dostępnym źródłom informacji.


Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Demokracja to jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. Jak wiadomo, do tego potrzebne są wybory, co w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji jest utrudnione. Pandemia Koronawirusa pokazuje jak ważnym narzędziem może być internet. Na świecie istnieje już e-demokracja, czyli oddawanie głosów za pośrednictwem internetu. Z tej metody dotychczas skorzystały takie kraje, jak: Australia, Francja, Niemcy.


Kryteria przeprowadzania wyborów online:


 • Kontrola prawa do głosowania – jedynie osoby uprawnione mogą głosować.
 • Kod dostępu jest tajny i chroniony przed zewnętrznymi nadużyciami.
 • Każdy uprawniony dysponuje jednym głosem i tylko raz może głosować.
 • Osoby trzecie nie mogą przechwycić, zmienić lub przekierować głosów oraz uzyskać wiedzy o treści oddanych głosów (tajność).
 •  Wszystkie głosy zostaną uwzględnione podczas sprawdzenia wyników głosowania.


Istnieje zarówno dużo zalet, jak i wad wyborów online. Do jego wad możemy zaliczyć rzetelność wyników oraz możliwe ich sfałszowanie. Natomiast zaletami mogą być szybsze podliczanie końcowych wyników, wygoda oraz potencjalne dotarcie do większej liczby odbiorców.Polskie władze jak na razie umożliwiły głosowanie w wyborach drogą korespondencyjną dla wybranych obywateli (osobom starszym i przebywającym na kwarantannie).W Polsce elektroniczne oddawanie głosów jeszcze nie funkcjonuje - takiej możliwości zwyczajnie nie przewiduje kodeks wyborczy, ale być może pandemia koronawirusa przyśpieszy proces wdrażania tej technologii także w naszym kraju.


Zasady prawa wyborczego dzielą się na: zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólny prawa wyborczego zaliczamy:

 • powszechność wyborów
 • równość
 • bezpośredniość
 • tajność


Sprawować władzę to znaczy mieć takie środki i uprawnienia, które powodują, że ludzie jej poddani zmuszeni są ją respektować, czyli postępować tak, jak tego oczekuje rządzący. Władza musi także dysponować siłą, która zapewni kontrolę wykonywania jej poleceń. Bez spełnienia tego warunku nie może być mowy o rzeczywistym sprawowaniu władzy. Inne formy sprawowania władzy to m.in:


 • monarchia
 • totalitaryzm
 • demokracja
 • absolutyzm
 • oligarchia
 • republika


Władze każdego kraju, który został dotknięty koronawirusem, stoją przed zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, ochronienia ich przed konsekwencjami tej pandemii. Władza jest znacznie ograniczona. Jest to skutek wprowadzenia zasad mających zapewnić bezpieczeństwo. Jednakże, przez te działania trudniej jest otrzymać rzetelny wynik podczas uchwalania ustaw.

Jednym z demokratycznych rozwiązań rządu jest to aby zorganizować wybory korespondencyjne. Każdy z uprawnionych do głosowania w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności w celu uzyskania karty do głosowania. Państwo zapewni doręczenie dokumentów wyborczych. Ma to zarówno wady jak i zalety. Przez sposób w jaki listonosze będą je rozprowadzać, państwo nie jest w stanie sprawdzać dokumentów tożsamościowych; danych osobowych.

Ustawa mówi, że pakiety wyborcze mają być "przesyłkami listowymi nierejestrowanymi". Co to oznacza?

Prawo pocztowe nie definiuje wprost przesyłek nierejestrowanych, wskazuje natomiast, że przesyłką rejestrowaną jest taka, która jest przyjęta za pokwitowaniem i doręczana za pokwitowaniem odbioru. Poprzez takie wybory frekwencja światowa będzie mniejsza, ponieważ Polacy za granicami ojczyzny nie będą w stanie uczestniczyć w tych wyborach, przez to, że państwo nie zapewni dostarczenia kart wyborczych w czasie.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

Podczas realizacji zadań zaskoczyła nas ilość informacji dostępnych w internecie oraz to, iż w wielu innych państwach wybory online przeprowadzane są juz od kilku lat. Wyzwaniem okazała się współpraca na odległość. Ponadto zaskakującym faktem było to, że dostęp do Internetu posiada 86,7% gospodarstw domowych. (GUS 2019r.)


Podobało Ci się

Komentarze

Historyca

Debiutant

24.04.2020 17:19

Temat bardzo na czasie!Gratuluję wyboru:)

27.04.2020 16:59

Super praca, życzę powodzenia w konkursie 💕

27.04.2020 21:22

ładnie

Józef

Mistrz

29.04.2020 09:24

Bardzo ważny temat, przedstawiony świetnie :)

30.04.2020 16:32

ciekawy wybór tematu

03.05.2020 19:17

Doskonałe wykonanie, faktycznie dbałość o szczegóły widoczna. Powodzenia! 😁

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś