Czy możliwa jest internetowa demokracja?

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 17.04.2020

PUNKTY: 7

5

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Ze względu na obecną sytuację polityczną w kraju i obowiązujący stan epidemiczny z powodu koronawirusa i zbliżające się wybory prezydenckie podjęliśmy decyzje w wyborze zadania; Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?

Jest to dla nas bardzo ciekawy temat, ponieważ po raz pierwszy w Polsce i na świecie rządy walczą z pandemią i dodatkowo przypada czas przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Chcemy wskazać wady i zalety głosowania przez internet?


Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

  Aby wybory i ich wynik mogły zostać uznane za zgodne ze standardami demokratycznymi to muszą być zawsze spełnione cztery zasady prawa wyborczego:

 • powszechności wyborów mówi nam o tym, że każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat) ma prawo do udziału w wyborach. Jedynie prawomocnym wyrokiem sądu obywatel może być pozbawiony tego prawa;
 • równości wyborów oznacza, iż każdy oddany głos ma równą wartość, a więc jest równy głosowi oddanemu przez innego wyborcę. Liczba głosów przysługujących obywatelom jest równa (nie tylko pod względem formalnym, ale także i pod względem siły danego głosu);
 • bezpośredniości głosowania oznacza, że wyborca bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Nie ma więc żadnych ogniw pośrednich.
 • tajności głosowania wybory powinny odbywać się w odpowiednich warunkach, aby zapewnić wyborcom możliwość anonimowego oddania głosów.


Estonia – kraj w którym od 2005 roku można głosować przez internet.

Estończycy, którzy posiadają dowody osobiste wyposażone w chipy zawierające e-ID (tożsamość cyfrową) i podpis elektroniczny mogą zagłosować. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu lub telefon - tożsamość cyfrowa i podpis cyfrowy kodowany na kartach SIM. Głosować można również na komputerach dostępnych publicznie (np. w bibliotekach, urzędach) ale potrzebny jest odpowiedni czytnik na zasadzie gniazda kart flash, albo podłączany przez gniazdo USB.


 Proces głosowania składa się kilka kroków:

 • Logowanie w aplikacji webowej pobranej ze strony komisji wyborczej (www.valimised.ee) przy użyciu e-ID.
 • Weryfikacja tożsamości przy użyciu kodu PIN1 e-ID.
 •  Serwer weryfikuje czy wyborca ma prawo do głosowania.
 • Wyświetlana jest lista kandydatów w okręgu wyborczym głosującego.
 •  Głosujący wybiera kandydata, głos jest szyfrowany.
 • Potwierdzenie wyboru podpisem elektronicznym przez wprowadzenie kodu PIN2.
 •  System wyświetla potwierdzenie o zarejestrowaniu głosu.


W przypadku głosowania na telefonie przy użyciu m-ID ten proces nieznacznie różni się:

 • Logowanie w aplikacji webowej pobranej ze strony komisji wyborczej (www.valimised.ee) przy użyciu numeru telefonu.
 •   Weryfikacja logowania przy użyciu kodu kontrolnego wysłanego SMS na numer telefonu wyborcy.
 • Weryfikacja tożsamości przy użyciu kodu PIN1 wpisywanego na telefonie.
 • Serwer weryfikuje czy wyborca ma prawo do głosowania.
 • Wyświetlana jest lista kandydatów w okręgu wyborczym głosującego.
 •  Głosujący wybiera kandydata, głos jest szyfrowany. Swój wybór weryfikuje kodem kontrolnym przesyłanym SMS-em.
 • Potwierdzenie wyboru podpisem elektronicznym przez wprowadzenie kodu PIN2 na telefonie.
 • System wyświetla potwierdzenie o zarejestrowaniu głosu.


Oddany głos jest kodowany i przesyłany jest na serwer komisji wyborczej. Skanując kod QR wyświetlany na ekranie potwierdzającym rejestrację głosu, można zweryfikować czy głos dotarł i został właściwie zliczony przez serwer.

W okresie głosowania internetowego swój wybór można zmieniać dowolną ilość razy ale liczy się tylko ostatni oddany głos, który może zostać anulowany w lokalu wyborczym w dniu wyborów.

Inne państwa, które wprowadziły glosowanie przez internet. Obywatele Francji mieszkający za granicą od 2009 roku w drodze głosowania przez Internet wybierają zgromadzenie dla wychodźstwa. Głosowanie przez Internet jest wprowadzone w wyborach samorządowych w prowincji Kanady Ontario, w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. Głosować przez Internet w wyborach samorządowych mogą ponadto mieszkańcy kantonów Neuchâtel, Zurych i Genewa w Szwajcarii.


Głosowanie internetowe - główne założenia:

 • Kontrola prawa do głosowania – jedynie osoby uprawnione mogą głosować.
 • Kod dostępu jest tajny i chroniony przed zewnętrznymi nadużyciami.
 • Każdy uprawniony dysponuje jednym głosem i tylko raz może głosować.
 • Osoby trzecie nie mogą przechwycić, zmienić lub przekierować głosów oraz uzyskać wiedzy o treści oddanych głosów (tajność).
 •  Wszystkie głosy zostaną uwzględnione podczas sprawdzenia wyników głosowania.


Każdy uprawniony do głosowania, czyli osoba która znajduje się w spisie wyborców, powinien otrzymać spersonalizowany kod lub login. Powinien być on znany głosującemu i organowi weryfikującemu tożsamość głosującego. Pytania, które od razu się nasuwają brzmią: Jak powinien wyglądać taki kod? Czy powinien zawierać w sobie datę urodzenia lub PESEL w celu identyfikacji, czy być całkowicie przypadkowy? Jak dostarczyć go wyborcom aby zachować pełną tajność?

Wysłanie kodu listem tradycyjnym może prowadzić do przechwycenia go przez osoby trzecie nawet jeśli odbiór trzeba będzie poświadczyć osobiście. Wysłanie kodu e-mailem również jest obciążone dużym prawdopodobieństwem ataku hackerskiego na skrzynki e-mail. Wydaje się, że najbezpieczniejszy byłby odbiór osobisty kodu w siedzibie okręgowej komisji wyborczej lub w innym organie władz samorządowych.

Można byłoby się oprzeć na E-dowodach osobistych. Jak na razie wydano ich w naszym kraju ponad 2 mln [6].

Konieczne jest również stworzenie strony internetowej, na której można byłoby głosować. Musiałaby ona mieć dużą przepustowość i być silnie obwarowana zabezpieczeniami, aby uniknąć manipulacji w dniu głosowania. Zalogowanie się w dniu wyborów świadczyłoby o udziale w głosowaniu. Jednak mogłoby to prowadzić do nadużyć i nie zachowania tajności wyboru. Skoro loguję się na stronie to mój głos przypisany byłby do tego logowania. Czy jest rozwiązanie? Logowanie musiałoby odbywać na specjalnej stronie, z której po potwierdzeniu uprawnienia do głosowania nastąpiłoby przekierowanie na stronę właściwą i anonimowe oddanie głosu. Takie rozwiązanie pozwalałoby na jednorazową autoryzację kodu dostępu, aby uniknąć podwójnego głosowania. Każdy obywatel powinien mieć możliwość sprawdzenia czy jego głos został wliczony do puli głosów.

Pojawia się jednak kolejny problem: jeśli podczas przekierowania nastąpi błąd lub dojdzie do zawieszenia połączenia internetowego? Może okazać się, że nie będzie można zagłosować ponieważ system pozwoli tylko na jednorazowe zalogowanie i rozpoczęty proces przenoszenia na drugą stronę mógłby zostać odczytany jako oddany głos.


Głosowanie internetowe mogłoby stać się ważnym uzupełnieniem procesu wyborczego w Polsce. Pojawia się zbyt dużo możliwości manipulacji wynikami wyborczymi, aby można byłoby przejść wyłącznie na tę formę oddawania głosów. Nie ma gwarancji, że nie zostaniemy „zmuszeni do oddania właściwego głosu”. Ta kwestia została podniesiona przy okazji wprowadzania do kodeksu wyborczego głosowania korespondencyjnego. Nie powinno się ono odbywać w dniu wyborów lecz wcześniej np. w tygodniu poprzedzającym wybory w lokalu wyborczym.

Każdy obywatel powinien mieć możliwość anulowania głosu oddanego on-line przez internet w lokalu wyborczym poprzez osobiste głosowanie. To rozwiązanie prawdopodobnie wydłuży zliczanie głosów, gdyż konieczne będzie wprowadzanie korekty.

Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

W trakcie opracowywania zadania dowiedzieliśmy się, że w Polsce uprawnionych do głosowania jest około 30 mln Polaków. Dostęp do Internetu posiada 86,7% gospodarstw domowych (GUS 2019 r).

W oparciu o obowiązujący Kodeks wyborczy głosować można osobiście, jeden raz w dniu wolnym od pracy. Od 2020 roku w Polsce w związku pojawieniem się Covid-19 próbuje się wprowadzić  możliwość głosowania korespondencyjnego (na dzień 16.04.2020 projekt ustawy jest w Senacie). Głosowanie bezpośrednie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej od 700 do 2100. Głosowanie korespondencyjne obejmować będzie wyborców niepełnosprawnych, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.) oraz osoby, które w dniu wyborów kończą 60 lat. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można złożyć ustnie , pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

W związku z zaistniałą na świecie i w Polsce sytuacją pandemii pojawiają się głosy o wprowadzeniu możliwości internetowego oddawania głosów. Podobało Ci się

Komentarze

27.04.2020 17:02

Super praca, życzę powodzenia w konkursie 💕

27.04.2020 21:27

Super praca

Józef

Mistrz

29.04.2020 09:25

Ciekawie przedstawione :)

03.05.2020 19:20

Bardzo dobra praca, fajnie wykonana. Oby tak dalej! 😁

21.06.2020 13:08

Powodzenia :)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś