Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji

REALIZACJA ZADANIA: "Zadanie zdalne"

Dodano: 15.04.2020

PUNKTY: 7

4

Jakie zadanie/zadania opiszecie? Dlaczego akurat takie zostało/-y wybrane? [min. 100 znaków]

Dyskusja to jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami, prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób, może ona mieć formę ustną (komunikacja werbalna) lub pisemną. W jej wyniku dochodzi do ścierania się różnych poglądów związanych z różnymi punktami widzenia różnych osób. Określenie zbieżnego (wspólnego) stanowiska, o ile do tego dojdzie, może mieć formę kompromisu lub konsensu. Dyskusja jest jedną z form zapobiegania konfliktom, a jeżeli podczas niej nie dochodzi do wypracowania wspólnego stanowiska, to pomaga ona w określeniu istniejących rozbieżności. To może dać podstawę do dalszych działań, torujących drogę do godzenia różnych, nawet sprzecznych, poglądów lub interesów. Sformalizowaną formą dyskusji, prowadzoną zwykle przez kompetentne grono lub przez uprzednio wybranych przedstawicieli, jest debata. Dyskusja prowadzona przez przedstawicieli państw lub społeczności to rokowania.

Jakie jest rozwiązanie zadania/zadań? [min. 200 znaków]

Dyskusja to także jedna z form uczenia się, w czasie której nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniem w taki sposób aby naprowadzić go na drogę ułatwiającą zrozumienie poruszonego problemu.

Aby dyskusja miała sens i mogła odnieść zamierzony skutek ustalane są liczne zasady których należy przestrzegać i którymi należy się kierować. Bez tych zasad ze względu na odmienność poglądów osób biorących w niej udział dyskusja w krótkim czasie przerodziłaby się w kłótnię i zamiast osiągnąć kompromis lub konsensus zapanowałby chaos, a sam problem z pewnością by się pogłębił.

Z wielu zasad ustalanych i obowiązujących podczas prowadzenia dyskusji w moim przekonaniu najważniejsze i bez których prowadzenie rozmów mija się z celem to:

- zasada która jest podstawową prowadzenia jakiegokolwiek dialogu, nie tylko dyskusji, ale nawet luźnej rozmowy, wynikająca najzwyczajniej z kultury osobistej i elementarnych podstaw dobrego wychowania, mówiąca o tym, że gdy jedna strona się wypowiada, pozostali uczestnicy, często nawet pomimo odmienności zdania i poglądów słuchają racji mówcy w ciszy i do końca czekając na swoją kolej,

- zasada która w zasadzie powinna być sprawą oczywistą dla każdego uczestnika, polegająca na wypowiadaniu się tylko i wyłącznie na przedmiotowy temat, odpowiadanie jasno i rzeczowo na zadawane pytania (związane z tematem dyskusji) oraz niepopadanie w dygresje.

           Moim zdaniem najczęściej łamanymi zasadami dobrej debaty są niestety zarazem właśnie te, które uważam za najważniejsze. Zachowania takie jak:

- zakłócanie przemówienia przeciwnika, atakowanie go podczas trwania jego wypowiedzi,

- odchodzenie od tematu debaty

wpływają destrukcyjnie na przebieg dialogu, wprowadzają chaos, negatywne emocje co powoduje narastanie konfliktu zamiast osiągnięcie kompromisu czy konsensusu.

Czas w którym trwa wypowiedź innego uczestnika należy poświęcić na wysłuchanie jego racji, przemyślenia użytej przez niego argumentacji, sformułowanie odpowiednich pytań które w odpowiednim do tego czasie będzie można mu zadać.

Odchodzenie od tematu debaty nie tylko wprowadza niepotrzebny chaos ale co najważniejsze marnuje czas (który i tak jest ograniczony) w żaden sposób nie przyczyniając się do rozwiązania problemu.

         


Czy coś było zaskakujące podczas realizacji zadania/zadań? Czy coś okazało się wyzwaniem? [min. 100 znaków]

 Moim zdaniem jednym z najtrudniejszych zadań do zrealizowania podczas prowadzenia dyskusji jest nie samo wprowadzenie panujących zasad lecz ich egzekwowanie. Rozwiązaniem problemu mogłoby być powołanie bezstronnych sędziów nadzorujących przebieg takich spotkań, wprowadzenie zasad fairplay oraz kar za ich łamanie jak ma to miejsce w przypadku sportu. Jeżeli za złamanie którejś z ustalonych zasad, a co za tym idzie zaburzenie prawidłowego przebiegu dyskusji taki sędzia zastosowałby upomnienie dyscyplinujące (odpowiednik żółtej kartki), a w momencie powtórzenia się sytuacji wyłączenie takiej osoby z danej oraz np. 3 kolejnych dyskusji (odpowiednik czerwonej kartki) każdy z uczestników zastanowiłby się nad swoim zachowaniem, z pewnością w większym stopniu respektowałby panujące zasady. Świadomość możliwości wykluczenia z kilku następujących po sobie dyskusji, a co za tym idzie całkowitego braku wpływu na ich przebieg, braku możliwości np. głosowania na danym spotkaniu z pewności zdyscyplinowałaby wszystkich uczestników dyskusji.


Podobało Ci się

Komentarze

27.04.2020 17:03

Super praca, życzę powodzenia w konkursie 💕

27.04.2020 21:26

Super praca

Józef

Mistrz

30.04.2020 17:42

Świetna praca!

04.05.2020 21:55

dobrze dobrane zasady

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś