Rejestracja: Młodzi głosują+

Wprowadź dane swojej szkoły, swoje oraz swojego zespołu.

UWAGA! W "Młodzi głosują+" bierze udział nauczyciel i troje uczniów, którzy mają od 14 do 19 lat. Aby kończyć program, w tej wersji zespół powinien zorganizować zarówno kampanię profrekwencyjną jak i symulację wyborów w swojej szkole. Obligatoryjnie bierze również udział w szkoleniu wprowadzającym (daty do wyboru poniżej) oraz każdy z uczniów indywidualnie przechodzi kurs internetowy. Po zarejestrowaniu szkoły kolejnym etapem będzie wypełnienie dodatkowych formularzy związanych z uczestnictwem uczniów. Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Dane szkoły

UWAGA! Sprawdź powiat i gminę, w której znajduje się Twoja szkoła - wybranie błędnych spowoduje, że na liście szkół w polu "Nazwa szkoły" nie wyświetli się szkoła, której szukasz. Jeśli będzie błąd w adresie szkoły, to koniecznie nam to zgłoś. Pamiętaj o wybraniu prawidłowego typu szkoły, np.: jeśli chcesz zarejestrować technikum, to wybierz typ "ponadgimnazjalne (inne niż licea)", jeśli zespół szkół, to "zespół szkół", jeśli szkołę podstawową wchodzącą w skład zespołu, to wybierz "szkoła podstawowa". Wybranie złego typu szkoły spowoduje, że w polu "Nazwa szkoły" nie wyświetli się szkoła, której szukasz.

Jeśli Twojej instytucji nie ma na liście lub podane dane są błędne, skontaktuj się z nami.

Dane konta zespołu

Podaj dane, które będą używane przez cały zespół do logowania się na platformę. UWAGA! Wszyscy uczestnicy programu używają jednego, tego samego konta.

Wybierz szkolenie

Wybierz preferowane miejsce i datę szkolenia dla swojego zespołu (zgłoszonego koordynatora/ki oraz trójki uczniów/uczennic)

Dane koordynatora

Dane uczniów/uczennic

Prosimy o podanie danych 3 uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt.

Dane Dyrektora

 

Zgody i oświadczenia

Mam zgodę dyrekcji szkoły na organizację szkolnych wyborów prezydenckich 2020

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Zaświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zostały podane za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Zaświadczam, że wszystkie osoby zgłoszone w niniejszym formularzu, zapoznały się z Regulaminem programu i zaakceptowały jego warunki.

Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane uczniów zostały umieszczone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zostali wcześniej poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach programu określonych w Regulaminie.

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane o umowie, w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).