Pomoc

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z odpowiedziami na powtarzające się pytania

Masz pytanie? Poszukaj odpowiedzi poniżej – na liście najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie na liście, możesz się z nami skontaktować wypełniając poniższy formularz. Wypełniając go możesz również zgłosić problem techniczny dotyczący rejestracji lub platformy.

Rejestracja do wersji podstawowej programu (Młodzi głosują) oraz do rozszerzonej wersji programu (Młodzi głosują+) została już zakończona.

W programie bierze udział zespół i to zespół wybiera ścieżkę na platformie i realizuje opisane w jej ramach zadania w swojej szkole lub okolicy. W skład zespołu wchodzi koordynator/ka i uczestnicy:

 • koordynatorem/ką może być nauczycielka lub nauczyciel, jak również pełnoletni uczeń/uczennica,
 • uczestnikami są inni uczniowie/uczennice,
 • w Młodzi głosują (wersji podstawowej programu) zespół może liczyć od 4 do 13 osób (licząc z koordynatorem/ką).

Zespół otrzymuje dostęp do platformy w postaci jednego, zespołowego konta, do którego loguje się danymi podanymi przez koordynatora podczas rejestracji. 

W Młodzi głosują (wersji podstawowej programu):

minimum 4, a maksymalnie 13 osób, w tym:

 • 1 koordynator/koordynatorka (może to być pełnoletni uczeń/uczennica lub nauczyciel/nauczycielka),
 • od 3 do 12 uczniów/uczennic.
   

***

W Młodzi głosują + (wersji rozszerzonej programu):

dokładnie 4 osoby, w tym:

 • 1 koordynator/koordynatorka (może to być pełnoletni uczeń/uczennica lub nauczyciel/nauczycielka),
 •  3 uczniów/uczennic.

UWAGA! Rejestracja do obu wersji programu w aktualnej edycji została już zakończona.

 

Jeśli pomimo pomyślnej rejestracji nie możesz zalogować się na platformę, uważnie przeczytaj poniższe informacje.
 

Jak wygląda proces aktywacji konta?

 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, na konto koordynatora ze skrzynki mlodzi@ceo.org.pl, zostaje wysłany mail o tytule "Młodzi Głosują - Link weryfikacyjny". W treści maila znajduje się link weryfikacyjny, który należy kliknąć.
   

Jeśli pomimo prawidłowej rejestracji nie otrzymasz wiadomości z linkiem weryfikacyjnym, to koniecznie sprawdź folder Spam lub zakładki na swojej poczcie. Jeśli i tam nie znajdziesz maila z linkiem, to wyślij do nas zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się na stronie FAQ lub napisz na adres mlodzi@ceo.org.pl - pomożemy Ci pomyślnie zakończyć proces aktywacji konta.

 

 1.  Po kliknięciu w link weryfikacyjny na adres koordynatora zostanie wysłany automatyczny mail powitalny i będzie możliwe logowanie na konto zespołu.

Po zalogowaniu na konto zespołu na platformie wejdź w "Konto" i zakładkę "Relacje". Po wybraniu zadania otworzy się formularz uzupełnienia relacji – tam znajdziesz opis zadania, instrukcję i materiały. W formularzu zamieściliśmy również pytania pomocnicze, dzięki którym będzie Ci łatwiej opisać działania Twojego zespołu.

UWAGA! Poniżej znajdują się nowe wytyczne, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół.

 

W Młodzi głosują (podstawowej wersji programu):

 • aby ukończyć program wystarczy realizacja i opisanie jednego z czterech zadań zaproponowanych w działaniu Zadanie zdalne.

 

W Młodzi głosują+ (rozszerzonej wersji programu):

 • aby ukończyć program uczestnicy wersji rozszerzonej muszą wziąć udział w obowiązkowym webinarium oraz kursie internetowym na platformie SWPS: http://mgplus.swps.edu.pl/login/, rozwijającym kompetencje liderskie uczniów i uczennic.

Na platformie mlodziglosuja.pl nie muszą opisywać żadnych zadań, zachęcamy jednak do zapoznania się z nimi i skorzystania z nich.

W tej edycji programu SZKOŁY NIE PRZEPROWADZAJĄ WYBORÓW młodzieżowych.

W związku ze zmianami w formule programu grywalizacja pozostaje na platformie w okrojonym kształcie.

Zespoły na platformie mogą w trakcie realizacji zadań zdobywać punkty.

Punkty przyznawane są automatycznie za następujące działania:

 • zdobywanie odznak,
 • otrzymanie wyróżnienia swojej relacji,
 • realizacja zadania Zadanie zdalne.

Aktualnie zdobyte punkty własnego zespołu można sprawdzić w profilu na platformie programu lub w publicznym rankingu zbiorczym, znajdującym się na podstronie z listą szkół uczestniczących w programie. 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. za obraźliwe komentarze lub niesportowe zachowanie i próby sztucznego podbicia punktacji zespołu) administrator może odjąć zespołowi niewielką liczbę punktów.

 

UWAGA! W związku ze zmianami w formule programu grywalizacja pozostaje na platformie w okrojonym kształcie.

Działając na platformie "Młodzi głosują" zespoły zdobywają punkty i zyskują kolejne poziomy. Każda zespół zaczyna jako debiutant, a po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów może przejść na wyższy poziom. W aktualnej edycji programu zespoły mogą awansować na dwa wyższe poziomy: praktyka i mistrza.

Przedziały punktowe dla każdego poziomu kształtują się następująco:

 1. poziom debiutant: 0 - 184 punktów,
 2. poziom praktyk: 185 - 369 punktów,
 3. poziom mistrz: 370 punktów i więcej.

 

Punkty na platformie można zdobyć za:

 1. otrzymywanie wyróżnień swoich relacji
 2. opisanie zadania Zadanie zdalne
 3. odznaki podstawowe

 

 1. Otrzymywanie wyróżnień swoich relacji

Za każde wyróżnienie relacji Twojego zespołu otrzymujecie bonus w postaci 1 punktu.

Na czym polega wyróżnianie relacji przeczytasz w kolejnym pytaniu listy FAQ.

 

 1. Organizacja wyborów młodzieżowych

Za zrealizowanie ostatniego zadania w programie - przeprowadzenie symulacji młodzieżowych wyborów i zamieszczenie jej opisu oraz wyników wyborów na platformie, zespół otrzymuje jednorazową premię punktowąw wysokości 250 punktów.

 

 1. Odznaki podstawowe

Za poszczególne działania w programie możesz zdobyć odznaki, które pojawią się w profilu Twojego zespołu. Każda z odznak podstawowych ma 3 poziomy, za które Twój zespół otrzymuje bonus punktowy.

 

Odznaki wraz z punktacją za poszczególne poziomy znajdziesz poniżej:

Inicjator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I zrealizuj/opublikuj 1 zadania 20 punktów
II zrealizuj/opublikuj 2 zadania 45 punktów
III zrealizuj/opublikuj 3 zadania 70 punktów

 

 

Inspirator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I otrzymaj minimum 10 wyróżnień relacji 20 punktów
II otrzymaj minimum 15 wyróżnień relacji 45 punktów
III otrzymaj minimum 25 wyróżnień relacji 65 punktów

 

 

Orator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I wyróżnij minimum 15 komentarzy 20 punktów
II skomentuj minimum 15 relacji 40 punktów
III otrzymaj minimum 25 wyróżnień własnych komentarzy 55 punktów

 

 

Eksplorator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
I przeczytaj minimum 15 relacji 20 punktów
II wyróżnij minimum 10 relacji 40 punktów
III wyróżnij minimum 20 relacji 50 punktów

 

 1. Odznaki specjalne

Najaktywniejsze zespoły mają szansę otrzymać odznaki specjalne, przyznawane przez administratora. Każda z tych odznak ma tylko jeden poziom i jest odznaką honorową (niepunktowaną).

 

Wymagania oraz punktacja odznak poniżej:

Wyróżniona relacja
WYMAGANIA

Odznaka, która może zostać przyznana zadaniom, które wyróżniają się czymś na tle innych, np.: są oryginalne, pomysłowe, zaangażowane społecznie lub obejmują działania wykraczające poza wytyczne programu. Dodatkowo zadania takie muszą być zrealizowane zgodnie z instrukcją, opisane poprawnym językiem, muszą zawierać wszystkie elementy wymagane w pytaniach do opisu i być ujęte w taki sposób, aby inne zespoły mogły w łatwy sposób powtórzyć działania w swojej szkole lub lokalnej społeczności.

 

 

Wyróżniony komentarz
WYMAGANIA

Odznaka przyznawana komentarzom pomocnym, inspirującym lub uznanym przez administratora za wartościowe z innego powodu. 


 

Uwaga! W związku ze zmianami w formule programu grywalizacja pozostaje na platformie w okrojonym kształcie.

 

Zarówno pod komentarzami, jak i pod relacjami (czyli opisami zadań) na platformie widnieje przycisk "Wyróżnij to".

Najważniejsze informacje dotyczące przycisku:

 • służy on do oznaczania wartościowych opisów i komentarzy i ma pomóc innym w szybkim wyszukiwaniu treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować i przydać się im podczas realizacji ich działań;
 • inspirujące relacje i pomocne komentarze Twojego zespołu mogą zostać wyróżnione w ten sposób przez inne zespoły, dlatego zachęcamy do zamieszczania przemyślanych opisów, informacji zwrotnych i komentarzy;
 • jeśli znajdziecie na platformie coś, co Was zainspirowało lub może zainspirować innych, albo uznacie jakiś komentarz za przydatny lub pomocny, nie zapomnijcie go wyróżnić! Pomożecie innym oraz zbliżycie się do zdobycia jednej z odznak podstawowych (opisanych w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ);
 • za każdą relację wyróżnioną przez inny zespół otrzymacie bonus punktowy (opisany w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ).

 

UWAGA! Za otrzymywanie wyróżnień komentarzy nie są przyznawane żadne punkty.

Aby ukończyć MGwW należy:
- przeprowadzić jedną lekcję na temat wyborów w formie quizu online: https://forms.gle/kyvfr6Jmcsw4DAiT8
- wypełnić ankietę podsumowującą, wysłaną drogą mailową po wyborach (ankieta nie ocenia Waszych kompetencji, służy jedynie do celów sprawozdawczych).

Szkoły, które ukończą Młodzi głosują w Warszawie dostaną osobny dyplom z wyróżnieniem.

Szkolenie zostało odwołane w związku z epidemią i zamknięciem szkół.

Zespoły z warszawskich szkół powinny obligatoryjnie wziąć udział w lekcji na temat wyborów w formie quizu online. 
Quiz dostępny jest tutaj: https://forms.gle/kyvfr6Jmcsw4DAiT8

Lekcja składa się z: 

 • 10 pytań zamkniętych z trzema wariantami odpowiedzi, gdzie jedna tylko jedna jest poprawna;
 • 10 ciekawostek do każdego pytania zamkniętego;
 • jednego zadania otwartego; 
 • krótkiej metryczki (nazwa szkoły, klasa, miejscowość). 
Wypełnienie metryczki przez uczniów pozwoli zweryfikować, w których szkołach została przeprowadzona lekcja.

Wszystkie pytania dotyczące Młodzi głosują w Warszawie prosimy kierować do Anny Wuls: anna.wuls@ceo.org.pl.

Formularz zgłoszenia technicznego

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane